24/06/2015

KRUK wypłaci blisko 26 mln złotych dywidendy

Akcjonariusze KRUK S.A. przyjęli rekomendację Zarządu i zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w 2014 roku. Będzie to pierwsza wypłata dywidendy w historii działalności spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. podjęło dziś uchwałę o przeznaczeniu kwoty 25,9 mln złotych na wypłatę dywidendy, co stanowi 17 procent skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w 2014 roku. Wartość dywidendy na akcję wyniesie 1,5 złotych i będą objęte nią wszystkie 17 291 773 akcje spółki. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 1 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty na 24 lipca 2015 roku.

- Dzisiejsza decyzja jest potwierdzeniem, że wspólnie z akcjonariuszami dzielimy tę samą wizję długoterminowego rozwoju spółki. Naszym wspólnym priorytetem jest niezmiennie dalszy rozwój, ekspansja i zwiększanie zysków. Wypłata 1,5 zł na akcję po rekordowym 2014 roku zdecydowanie uwzględnia te plany. W dodatku liczymy, że wzmocni kulturę dbałości o koszty oraz zachęci akcjonariuszy zarówno z rynku jak i samej Grupy KRUK do akumulowania posiadanych akcji - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Spółka nie zobowiązała się do wypłaty dywidendy w kolejnych latach, aczkolwiek tego nie wyklucza. Ostateczna decyzja będzie zależała od sytuacji rynkowej, osiąganych wyników oraz możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju wszystkich podmiotów Grupy KRUK.

Tylko od 2011 roku zainwestowały one łącznie w portfele wierzytelności konsumenckich niezabezpieczonych, konsumenckich hipotecznych oraz korporacyjnych 1,9 mld złotych w sumie na czterech rynkach: polskim, rumuńskim, czeskim i słowackim. W drugim kwartale KRUK raportował o zakupie dwóch portfeli detalicznych w Polsce i Rumunii za kwotę około 98 mln złotych, kupując za to wierzytelności o wartości nominalnej ponad miliarda złotych. Jeszcze w tym roku KRUK planuje kupić pierwszy portfel w Niemczech i wejść do kolejnego kraju w Europie Zachodniej.

Przewiń do góry