Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował zaudytowane wyniki 2023 roku. Zarówno zysk...