27/03/2024

KRUK publikuje zaudytowane wyniki za 2023 rok i chciałby wypłacić 348 mln zł dywidendy

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował zaudytowane wyniki 2023 roku. Zarówno zysk netto Grupy w wysokości 984 mln zł (+22% r/r), jak i EBITDA gotówkowa w wysokości 2 104 mln (+16% r/r) zł są najwyższe w historii wyników rocznych Grupy. W porównaniu do zaraportowanego w lutym niezaudytowanego wyniku po 4 kwartałach 2023, zysk netto jest niższy o 28,5 mln zł, pozostając na rekordowym poziomie.

Rada Nadzorcza KRUK S.A. w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy w wysokości 347,7 mln zł , tj. 18 zł na akcję.

- Jestem bardzo zadowolony z sukcesów KRUKa osiągniętych w minionym roku i tego, jaką drogę przebyliśmy, by móc mówić o rekordowych wynikach. Wynik 984 mln zł zysku netto jest historycznie dla nas najwyższy. Rok 2023, w którym świętowaliśmy 25-lecie istnienia KRUKa, był rekordowy pod wieloma względami w tym realizacją blisko 3 mld zł inwestycji w nowe portfele wierzytelności, czy ponad 3 mld zł spłat i ponad 2 mld zł EBITDA gotówkowej.  Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, jak i dalszą chęć rozwoju zarekomendowaliśmy Radzie Nadzorczej wypłatę dywidendy w wysokości 18 zł na akcję. Tego samego dnia Rada Nadzorcza  pozytywnie ustosunkowała się do naszego wniosku, a gdy akcjonariusze również się zgodzą, to wypłacimy rekordową dywidendę w wysokości 348 mln zł, tj. 35% zysku netto - komentuje Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.. - KRUK urósł z niewielkiej lokalnej firmy do międzynarodowej grupy kapitałowej o najwyższej kapitalizacji wśród spółek publicznych w naszej branży. W mojej ocenie najlepsze spółki na świecie to takie, które łączą rozwój wraz z wypłatą części wypracowanego dochodu do  swoich akcjonariuszy. Doceniamy inwestorów wierzących w nasz model biznesowy i strategię. Pozostałą część zysku netto chcemy przeznaczyć na kapitał zapasowy i oczywiście dalszy rozwój. Widzimy utrzymujący się duży potencjał inwestycyjny w Polsce, jak i zagranicą, cały czas pracujemy nad doskonaleniem efektywności operacyjnej i technologiczną transformacją. Chcemy dobrze wykorzystać obecny czas. – konkluduje Piotr Krupa.

 

W zaudytowanych wynikach rocznych w związku z toczącą się kontrolą podatkową podatku CIT za lata 2018-2020 w sprawozdaniu za 2023 roku została uwzględniona rezerwa na możliwą dopłatę podatku CIT w kwocie 28,5 mln zł, która odzwierciedla szacunek Zarządu i dotyczy zarówno lat objętych kontrolą, jak i lat następnych wraz z odsetkami.

Pełny audytowany raport dostępny tutaj

Przewiń do góry