Zarząd KRUK S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2...