28/03/2017

Zarząd KRUKa zamierza wypłacić trzecią dywidendę

Zarząd KRUK S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na akcję (w sumie około 37,5 mln złotych) ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2016 roku. W pozostałej części zysk netto przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. Jeśli akcjonariusze zaakceptują rekomendację, będzie to trzeci rok wypłaty dywidendy z rzędu.

- W 2016 roku ponieśliśmy rekordowe nakłady na portfele wierzytelności, które wyniosły 1,3 mld zł. W 2017 roku również spodziewamy się szerokich możliwości inwestycyjnych na wszystkich siedmiu rynkach, dlatego zdecydowaliśmy się nieco przesunąć decyzję o rekomendacji dywidendy. Dziś już wiemy, że wypłata niewielkiej dywidendy pozostanie w zgodzie z naszym priorytetem, którym niezmiennie pozostaje maksymalizacja dalszego tempa wzrostu wartości Grupy KRUK. – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Zdaniem zarządu, wypłata dywidendy w wysokości 2 zł na akcję uwzględnia zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w kolejnych latach oraz aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową Grupy. Wypłata dywidendy wzmocni także kulturę dbałości o wspólne koszty oraz ograniczy ewentualną podaż akcji ze strony pracowników KRUKa.

- W naszych decyzjach o wypłacie dywidendy widać już pewną regularność, choć jako spółka wzrostowa nie jesteśmy jeszcze gotowi na wprowadzenie twardej polityki dywidendowej. Nie wykluczamy podziału zysku również w kolejnych latach, jednak będzie to zależne od sytuacji rynkowej, osiąganych wyników oraz możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju. Ta elastyczność daje nam duży komfort w dostarczaniu wzrostu wartości naszym akcjonariuszom – dodał Piotr Krupa.

W 2016 roku Grupa KRUK osiągnęła 249 mln złotych zysku netto, w porównaniu do 204 mln złotych w całym 2015 roku (wzrost o 22 proc.). KRUK w ubiegłym roku wypłacił dywidendę w wysokości 2 zł na akcję (35,5 mln zł), zaś rok wcześniej 1,5 zł na akcję (25,9 mln zł).

Przewiń do góry