W związku ze spadkiem kursu akcji o 10,6% w dniu 13.02.2020  roku, Zarząd KRUK S.A. informuje,...