14/02/2020

Komentarz Zarządu KRUK S.A. w sprawie kursu akcji

W związku ze spadkiem kursu akcji o 10,6% w dniu 13.02.2020  roku, Zarząd KRUK S.A. informuje, że w Spółce nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby uzasadniać istotny spadek notowań. Jednocześnie i w nawiązaniu do informacji prasowych dotyczących potencjalnych zmian prawnych dotyczących przeciwdziałania praktykom lichwiarskim, KRUK S.A. informuje, że jednoznacznie i zdecydowanie popiera działania mające na celu wyeliminowanie patologicznych działalności na rynku pożyczek konsumenckich.  W obrębie rynku wierzytelności Grupa KRUK wspiera zmiany, które prowadziłyby do zwiększenia przejrzystości i uspójnienie praktyk rynkowych przy poszanowaniu słusznych praw tak osób zadłużonych, jak i wierzycieli. Na dzisiaj  nie ma konkretnych propozycji zmian związanych z obrotem wierzytelnościami w Polsce, natomiast KRUK S.A. aktywnie uczestniczy w pracach nad dyrektywą Unii Europejskiej, regulującą rynki obrotu wierzytelnościami w całej Unii, w tym w Polsce. Jednocześnie informacje medialne, które pojawiły się w  ostatnim czasie i dotyczące wierzytelności mających znamiona praktyk lichwiarskich nie są i nigdy nie były nabywane i obsługiwane przez Grupę KRUK.

Przewiń do góry