Spłaty od klientów Grupy KRUK na portfelach własnych wyniosły w 2019 roku 1,78 mld złotych,...