10/01/2020

KRUK w 2019 roku: 1,78 mld zł spłat i inwestycje na poziomie 781 mln zł, szacunkowy zysk netto 304 mln zł

Spłaty od klientów Grupy KRUK na portfelach własnych wyniosły w 2019 roku 1,78 mld złotych, o 13 procent więcej niż w 2018 roku i najwięcej w historii jej działalności. W tym samym czasie Grupa zainwestowała łącznie w nowe portfele 781 mln złotych.

Spłaty na rynku polskim i rumuńskim stanowią największą część wszystkich spłat w Grupie KRUK i w zestawieniu z rokiem poprzednim wzrosły o blisko 7%. Czwarty kwartał 2019 roku utrzymał znaczący wzrost spłat na rynku włoskim, które w rocznym zestawieniu poprawiły się względem 2018 roku o 46%.

- Zamykamy rok 2019 z rekordowymi w historii firmy spłatami. Odnotowaliśmy w tym zakresie 13% wzrost. We Włoszech, mimo braku inwestycji w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku, zdołaliśmy wygenerować znaczący wzrost spłat - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

2019 rok zakończył się wzrostem spłat również w Hiszpanii i Czechach.

Grupa KRUK w 2019 roku zainwestowała 781 mln złotych w nowe portfele wierzytelności o łącznym nominale 8,3 mld złotych. Inwestycje te były głównie w Polsce i Rumunii (odpowiednio 43% i 33% nakładów). Niższy od zakładanego poziom inwestycji to efekt selektywnego wyboru portfeli o wyższych stopach zwrotu, tymczasowego ograniczenia inwestycji we Włoszech i Hiszpanii, ale również niższej od zakładanej podaży portfeli w Polsce.

KRUK w czwartym kwartale był aktywny na sześciu rynkach swojej działalności, zgodnie z zapowiedzią powracając do inwestycji na rynku włoskim. Zgodnie z oczekiwaniami ostatni kwartał był aktywniejszy transakcyjnie i KRUK kupił portfele wierzytelności o wartości nominalnej 4,2 mld złotych, inwestując w nie 389 mln złotych.

- Tylko dzięki inwestycjom z ostatniego kwartału prawie podwoiliśmy ich wartość z pierwszych trzech kwartałów. W 2019 roku zainwestowaliśmy ponad 40% mniej niż w roku poprzednim, choć nasz apetyt i możliwości finansowe są nadal duże. Nowy rok to nowe możliwości, z których zamierzamy korzystać - dodał Piotr Krupa.

Grupa KRUK podała wstępny szacunek skonsolidowanego wyniku netto w wysokości 304 mln złotych, 8 proc. mniej niż w 2018 roku.

- Wstępny szacunek pokazuje, że nie udało się nam zwiększyć zysków w 2019 roku. To nas motywuje do zwiększenia wysiłków w 2020 i kolejnych latach – podsumował Piotr Krupa.

Szacunek wyniku netto może ulec zmianie. Ostateczne wyniki za 2019 rok Grupa KRUK poda 5 marca 2020 roku.

Przewiń do góry