Grupa KRUK w 2014 roku zainwestowała 570 milionów złotych w 59 portfeli wierzytelności o łącznej...