13/01/2015

KRUK mocno zamyka 2014 rok

Grupa KRUK w 2014 roku zainwestowała 570 milionów złotych w 59 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3,8 miliarda złotych. Nakłady byłyo 55 procent wyższe w porównaniu do 2013 roku, a także wyższe od historycznie najlepszego dla Grupy 2011 roku, w którym zainwestowała 569 milionów złotych.To w dużej mierze efekt bardzo dobrego czwartego kwartału.

Podmioty Grupy KRUK tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy roku kupiły 25 portfeli o wartości nominalnej 1,6 miliarda złotych, płacąc 215 milionów złotych. Ponad 1/3 tej kwoty stanowią inwestycje w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie. Łączne nakłady w czwartym kwartale 2014 roku były o 162 procent wyższe niż w analogicznym okresie 2013 roku oraz pięciokrotnie wyższe niż kwartał wcześniej. Na wysokie inwestycje w czwartym kwartale wpłynęły dwie transakcje nabycia portfela hipotecznego od BZ WBK w Polsce oraz portfela wierzytelności konsumenckich od banku BCR w Rumunii, przy nakładach odpowiednio 70 oraz 27 milionów złotych.

Patrząc na cały rok, największych inwestycji spółka dokonała w pierwszym kwartale, wydając 269 milionów złotych na portfele wierzytelności o wartości nominalnej ponad 1 miliard złotych. Wtedy też Grupa KRUK dokonała historycznej transakcji zakupu portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie od Getin Noble Banku.

- W 2014 roku pobiliśmy nasz rekord sprzed trzechlat, kiedy zainwestowaliśmy w portfele wierzytelności łącznie 569milionówzłotych. W minionym roku postawiliśmy również na bardziej zdywersyfikowaną strukturę naszych inwestycji. W 2014 roku zaczęliśmy na istotną skalę nabywać wierzytelności hipoteczne, przeznaczając na ten cel ponad połowę łącznych nakładów. Już teraz możemy stwierdzić, że to bardzo atrakcyjny rynek i jesteśmy gotowi na rozmowy na temat następnych transakcji nie tylko na rynku polskim, ale również w Rumunii, gdzie w czwartym kwartale pozyskaliśmy licencję niezbędną do nabywania tego typu wierzytelności - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. - Dzięki inwestycjom na poziomie ponad 1,8 miliarda złotych w ostatnich czterech latach zbudowaliśmy istotną bazę portfeli, która pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Nowe rynki geograficzne, silna pozycja w segmencie wierzytelności konsumenckich, nowy rynek wierzytelności hipotecznych oraz wierzytelności korporacyjne - to filary, na których chcemy budować dalszy wzrost wartości spółki dla naszych akcjonariuszy - dodaje Piotr Krupa.

Przewiń do góry