W całym 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała łącznie 367,2 mln zł w pakiety wierzytelności nabyte...