10/01/2014

Grupa KRUK umacnia pozycję na rynku zakupów wierzytelności

W całym 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała łącznie 367,2 mln zł w pakiety wierzytelności nabyte od banków i firm z sektora konsumenckiego. Nakłady były o 19% wyższe w porównaniu do inwestycji KRUKa w portfele wierzytelności w 2012 roku. Wartość nominalna nabytych w ubiegłym roku wierzytelności wynosi 3,79 mld zł. Łącznie w całym 2013 roku Grupa KRUK kupiła 65 portfeli wierzytelności, w tym 20 w Polsce, 30 w Rumunii oraz 15 w Czechach i na Słowacji.

Dla porównania, w całym 2012 roku KRUK wydał na inwestycje w pakiety wierzytelności 309,3 mln zł, a wartość nominalna nabytych wierzytelności wyniosła 3,58 mld zł.

Tylko w czwartym kwartale 2013 roku nakłady na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK wzniosły 82,2 mln zł. Wartość nominalna nabytych w tym okresie wierzytelności wyniosła 1 mld zł. Natomiast w czwartym kwartale 2012 roku Grupa KRUK zainwestowała 120,4 mln zł w wierzytelności o  wartości nominalnej 1,08 mld zł .

Inwestycje na poziomie prawie 370 mln zł w całym 2013 roku uważam za bardzo dobry wynik, który umacnia naszą pozycję lidera rynku zakupów wierzytelności w Polsce i Rumunii. Sektor bankowy i konsumencki cały czas generuje podaż, wystawiając na sprzedaż wierzytelności. Nadal będziemy aktywnie brać udział w przetargach sprzedaży pakietów wierzytelności na wszystkich rynkach, gdzie działa Grupa KRUK. W zależności od rozwoju tych rynków, będziemy także aktywni w zakupach wierzytelnościach korporacyjnych i hipotecznych. mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Przewiń do góry