Grupa KRUK, działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, (GPW Ticker:...