11/11/2014

Rekordowe 126 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2014 roku

Grupa KRUK, działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, (GPW Ticker: KRU), opublikowała wyniki za okres trzech kwartałów 2014 roku:

  • rekordowy zysk netto wynoszący 126,1 mln zł (129% zysku netto całego 2013 roku) – wzrost o 57% rok do roku
  • wysokie spłaty z portfeli nabytych w wysokości 528 mln zł – wzrost o 38% rok do roku oraz osiągniecie poziomu 98% w całym, dotychczas rekordowym pod względem spłat, 2013 roku
  • mocny wynik gotówkowej EBTIDA* w wysokości 369,1 mln zł – wzrost o 51% rok do roku
  • wysoka rentowność kapitału własnego (ROE) na poziomie 25,9%
  • nakłady na portfele wierzytelności wyniosły 355 mln zł – wzrost o 25% rok do roku, w tym 230 mln zł inwestycji w nabycie od Getin Bank pakietu wierzytelności hipotecznych. Łącznie inwestycje po trzech kwartałach 2014 stanowią 97% nakładów w całym 2013 roku
  • 1,22 mld zł wartości godziwej nabytych portfeli wierzytelności w porównaniu do 1,05 mld zł na koniec 2013 roku
  • w III kwartale 2014 roku KRUK założył nową spółkę KRUK Deutschland GmbH z siedzibą w Berlinie. Podstawowym przedmiotem działalności nowego podmiotu będzie zarządzanie wierzytelnościami nabytymi przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK na rynku niemieckim
  • w październiku KRUK pozyskał pierwsze w historii finansowanie w walucie EUR od BZ WBK w ramach obowiązującej już umowy kredytowej (do równowartości 70 mln zł)
  • na koniec trzeciego kwartału 2014 roku zadłużenie netto do kapitałów własnych wyniosło tylko 1,2, co ułatwia dalszy wzrost inwestycji i ekspansję zagraniczną

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK

 

dane w mln zł

1-3Q 2014

1-3Q 2013

zmiana

2013

wykonanie 2013

Przychody

367,5

302,3

+22%

405,6

91%

EBIT

166,1

118,1

+41%

152,9

109%

EBITDA gotówkowa*

369,1

244,3

+51%

344,3

107%

zysk netto

126,1

80,1

+57%

97,8

129%

*EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych - przychody z windykacji pakietów własnych

 „Rozwój KRUKa i wzrost wyników nie ustaje. Po trzech kwartałach mamy rekordowe w historii spółki wyniki. Zysk netto przekroczył 126 mln zł i jest o 57% wyższy w porównaniu rok do roku oraz stanowi prawie 130% wyniku z całego 2013 roku. Obecny rok przyniósł nam też rekordowe 528 mln zł spłat z portfeli nabytych przez KRUKa. Choć wynikowo pozostał nam jeszcze jeden kwartał to już jest to poziom bardzo zbliżony do wypracowanego w całym ubiegłym roku. Jednocześnie widzimy duże zainteresowanie ze strony oferujących portfele wierzytelności na sprzedaż. Szczególnie owocny w transakcje może być grudzień, w którym spodziewamy się rozstrzygnięcia kilku przetargów ogłoszonych przez banki w Polsce i Rumunii. KRUK bierze aktywny udział we wszystkich toczących się przetargach.” – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Ekspansja zagraniczna

W trzecim kwartale KRUK utworzył spółkę zależną w Niemczech, KRUK Deutschland GmbH. Jest to początek działalności na nowym rynku zagranicznym, który jest cztery razy większy pod względem wartości udzielonych kredytów konsumenckich oraz istotnie większy pod względem nakładów na portfele wierzytelności od rynku polskiego.

„W naszej ocenie rynek niemiecki jest bardzo atrakcyjny. Jesteśmy także pozytywnie zaskoczeni bardzo dobrym odbiorem naszej spółki ze strony banków sprzedających portfele wierzytelności w Niemczech. Bierzemy aktywny udział w toczących się na tym rynku przetargach i jest szansa na sfinalizowanie pierwszej transakcji jeszcze w tym roku” – mówi Piotr Krupa.

Działalność inkaso

Działalność inkaso wygenerowała 23,9 mln zł przychodów i 9,3 mln zł marży po trzech kwartałach 2014 roku. W tym samym okresie wartość nominalna spraw przyjętych do obsługi wyniosła 2,3 mld zł. Biznes inkaso KRUKa jest rentowny i generuje stabilne dochody.

Finansowanie

Grupa KRUK na koniec września 2014 posiadała przyznane limity kredytowe o łącznej wartości 430 mln zł (wykorzystanie 240 mln zł), a wartość wyemitowanych obligacji wyniosła 475 mln zł. Dług odsetkowy netto Grupy KRUK na koniec września 2014 wyniósł 677 mln zł, wobec 759 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2014 roku. Wskaźnik zadłużenia (dług odsetkowy netto do kapitałów własnych) wynosił 1,2 na koniec września 2014 roku, wobec 1,4 na koniec czerwca 2014.

W październiku KRUK pozyskał pierwsze w historii finansowanie w walucie EUR od BZ WBK w ramach obowiązującej już umowy kredytowej (do równowartości 70 mln zł), które może być wykorzystane do ekspansji zagranicznej. W tym samym miesiącu KRUK podpisał umowę 5-letniego kredytu odnawialnego do wysokości 30 mln zł z BNP Paribas. Jest to początek współpracy z bankiem w obszarze finansowania. 

Kampanie marketingowe i edukacyjne

Grupa KRUK w Polsce i Rumunii prowadzi szeroką kampanię medialną skierowaną do osób zadłużonych. Emisje spotów telewizyjnych na temat wpływu problemu zadłużenia na funkcjonowanie rodziny są plasowane w kanałach publicznych i prywatnych. Przekaz ten jest także obecny w Internecie oraz prasie poradnikowej oraz regionalnej. Wątek zawarcia porozumienia ratalnego oraz spłaty zadłużenia za pomocą internetowego systemu e-KRUK pojawił się w formule lokowania produktu (ugody w KRUKu) w popularnym w Polsce serialu „Ojciec Mateusz”. W Czechach i na Słowacji prowadzone są natomiast intensywne działania PR.

Przewiń do góry