KRUK  prowadzi obecnie proces zatwierdzania prospektu emisyjnego VI Programu Emisji Obligacji...