18 lutego 2021 roku KRUK dokonał przydziału 200 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK2 o...