18/02/2021

KRUK uplasował emisję 20 mln zł obligacji serii AK2 z 82% poziomem redukcji

18 lutego 2021 roku KRUK dokonał przydziału 200 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK2 o łącznej wartości nominalnej równej 20 mln zł. Zapisy trwały od 3 do 16 lutego 2021 roku. Była to druga prospektowa emisja Spółki w ramach VII Programu Obligacji, a pierwsza w tym roku. Zainteresowanie obligacjami znacznie przekroczyło wielkość emisji. Na 5-letnie obligacje KRUKa o stałym oprocentowaniu na poziomie 4,2% w skali roku zapisało się ponad 1000 inwestorów. Łączna wartość zapisów wyniosła 112,8 mln zł,  a stopa redukcji sięgnęła poziomu  82%.

-  W zakończonej właśnie emisji obligacji popyt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Nasza oferta  spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem niż emisja z jesieni poprzedniego roku - pomimo zmniejszenia kuponu z 4,8% do 4,2%. Frekwencja inwestorów indywidualnych była jedną z największych w 7-letniej historii emisji obligacji KRUKa pod prospektami publicznymi. Łączna wartość zapisów na obligacje serii AK2, przekroczyła o 92,8 mln zł wartość nominalną, jaką chcieliśmy uplasować. Tak duże zainteresowanie potwierdza zaufanie inwestorów do KRUKa i naszą jeszcze silniejszą pozycję, a także pokazuje jak duży potencjał ma rynek kapitałowy w Polsce. – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Mamy dobry dostęp do finansowania i łącząc go z zasobem własnych środków oraz najniższym zadłużeniem Grupy na tle międzynarodowej konkurencji,  jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do nowych, większych niż w roku ubiegłym, inwestycji. KRUK jest dziś jedną z największych polskich firm, które działają w Europie. Możliwość pozyskania finansowania dłużnego od inwestorów z rynku obligacji, to ważny aspekt strategii dywersyfikacji źródeł finansowania KRUKa. Dlatego bardzo mnie cieszy, że nasza oferta ponownie spotkała się z tak dużym uznaniem inwestorów. Będziemy chcieli pozostać aktywnym emitentem na krajowym rynku - dodaje Piotr Krupa.

Przewiń do góry