Zarząd KRUK S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1,5...