18/02/2015

KRUK chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd KRUK S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2014 roku. W pozostałej części zysk netto Spółki przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. Jeśli akcjonariusze Spółki zaakceptują propozycję, będzie to pierwsza wypłata dywidendy w historii Grupy KRUK na GPW w Warszawie.

- Naszym priorytetem jest niezmiennie dalszy rozwój, ekspansja i zwiększanie zysków. Uważamy, że nie przeszkodzi w tym wypłata dywidendy po bardzo dobrym roku. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku osiągnęliśmy 126 mln zł zysku netto, co już daje prawie 30 procent więcej niż w całym roku poprzednim - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Zdaniem zarządu, wypłata dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję nie będzie miała wpływu na nadrzędne plany dalszego rozwoju Grupy. Wypłata i wysokość dywidendy uwzględnienia bowiem zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w kolejnych latach oraz aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową Grupy. Wypłata dywidendy wzmocni kulturę dbałości o koszty oraz zachęci akcjonariuszy zarówno z rynku jak i samej Grupy KRUK do akumulowania posiadanych akcji.

- Tegoroczna decyzja o wypłacie dywidendy wynika zarówno z chęci podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami za bardzo dobry 2014 rok, jak również jest ciekawym uzupełnieniem Programu Motywacyjnego dla naszych pracowników. Jednocześnie nie zobowiązujemy się do wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Nie wykluczamy tego, ale będzie to zależne od sytuacji rynkowej, osiąganych wyników oraz możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju. Na dzisiaj widzimy duży potencjał zarówno w krajach, gdzie już jesteśmy, jak i na nowych rynkach geograficznych - powiedział Piotr Krupa.

Przewiń do góry