13/10/2020

KRUK przedstawił szczegóły dotyczące skupu akcji – zapisy potrwają do 13 listopada

W dniu dzisiejszym KRUK przedstawił szczegóły oferty skupu akcji kierowanej do swoich akcjonariuszy. Zapisy na sprzedaż akcji w zaproszeniu przyjmowane będą od 19 października do 13 listopada 2020. Santander Biuro Maklerskie zostało wybrane na dom maklerski, który ma przeprowadzić skup  w imieniu spółki. Akcjonariusze będą mogli również składać zapisy w  domach maklerskich, w których są  prowadzone ich rachunki papierów wartościowych i do których przypisane są akcje KRUKa. Zgodnie z harmonogramem skupu, planowana data przyjęcia ofert sprzedaży przez spółkę i określenia m.in. stopnia redukcji zapisów to 16 listopada 2020. Przewidywany termin zawarcia transakcji i odkupienia akcji wynikających z przydziału nastąpi w dniu  18 listopada 2020 roku. Cena akcji została ustalona na poziomie 350 zł, co wiąże się z dużą premią względem ceny rynkowej (około 170% premii względem kursu zamknięcia z dnia 12 października 2020 roku).  

- W tym roku zarząd zaproponował akcjonariuszom skup akcji własnych jako alternatywę dla standardowej dywidendy, a akcjonariusze na WZA zdecydowali o jej wyborze. Pomimo trudnego otoczenia nasza sytuacja płynnościowa dała nam możliwość podzielenia się częścią zysku za 2019. Już po raz szósty z rzędu będziemy wypłacać dochód dla naszych akcjonariuszy, a jednocześnie zachowujemy finansową i operacyjną gotowość do aktywnego uczestniczenia na rynku nabywania wierzytelności. - komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Prowadzącym cały proces jest Biuro Maklerskie Santandera, a przy konstruowaniu zasad skupu zależało nam aby akcjonariusze, szczególnie inwestorzy indywidualni, mogli skorzystać z własnych domów maklerskich. Jeśli domy maklerskie oferują usługę zapisów na odległość to oczywiście będziemy je honorować i rekomendować. Dodatkowo dajemy akcjonariuszom 4 tygodnie czasu aby w dogodnym dla siebie momencie mogli złożyć spółce ofertę sprzedaży swoich akcji. Chcielibyśmy aby każdy inwestor posiadający akcje KRUKa miał możliwość  wzięcia udziału w skupie. Liczymy, że  frekwencja będzie bardzo wysoka i w związku z tym spodziewamy się dużej redukcji zapisów. - dodaje Piotr Krupa.

W przypadku, gdy łączna liczba zgłoszonych w skupie akcji będzie wyższa niż liczba akcji wskazana w ofercie, tj. 271 tyś, KRUK nabędzie je na zasadzie redukcji zgodnie z regułami opisanymi w uchwale Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 (dostępny tutaj) i opisanego w ofercie (treść tutaj).

W 2019 roku skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK wyniósł 277 mln zł, a zysk Spółki KRUK S.A 386 mln zł, z czego 95 mln zł akcjonariusze przeznaczyli na skup akcji. Szacunkowa wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 30 września 2020 roku wyniosła w Grupie KRUK 264 mln zł, co oznacza wzrost o 14 mln zł w porównaniu do końca czerwca 2020 roku. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 30 września 2020 roku wyniosła 1 181 mln zł i wzrosła tym samym o 271 mln zł wobec końca czerwca 2020 roku.

Przewiń do góry