31/08/2020

Raport bieżący nr 26/2020: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku


Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał oraz nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt  7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].  
 

Przewiń do góry