04/07/2017

KRUK pozyskuje nowe finansowanie na rozwój w Europie

Grupa KRUK, działająca na siedmiu rynkach zarządzania wierzytelnościami w Europie, podpisała kolejną umowę kredytu rewolwingowego, po raz pierwszy w strukturze z międzynarodowym konsorcjum czterech banków: norweskim DNB Bankiem oraz mającymi siedziby w Polsce: Bankiem Zachodnim WBK,  mBankiem i ING Bankiem Śląskim. Kredyt dostępny w maksymalnej wysokości 250 mln euro ma charakter wielowalutowy, z walutą bazową euro i może być przeznaczony na zakup lub refinansowanie zakupu portfeli wierzytelności na rynkach europejskich poza Polską.

- To niezwykle ważna umowa w kontekście naszego dynamicznego rozwoju w Europie i niemal potrojenie dostępności naszych linii kredytowych. Poziom pozyskanego finansowania nie jest przypadkowy i odpowiada wysokiej podaży wierzytelności w krajach, w których działamy. Elastyczne i efektywne kosztowo źródło środków na zakup pakietów to kolejny element budujący naszą przewagę konkurencyjną. Jednocześnie będzie to  naturalne narzędzie zabezpieczenia ryzyka walutowego poprzez dopasowanie struktury aktywów i pasywów. W przyszłości finansowanie będzie mogło być rozwijane w zależności od naszych potrzeb. To kolejny ważny dzień w naszej historii - współpraca z Bankiem Światowym po stronie inwestycji, zainteresowanie analityków dużych banków inwestycyjnych, a teraz umowa kredytowa z międzynarodowym konsorcjum banków pokazują, że KRUK trafił do najwyższej ligi instytucji finansowych na świecie  - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

KRUK kontynuuje dywersyfikację geograficzną biznesu. W pierwszym kwartale 2017 roku zainwestował 214 mln zł, z czego 90% zostało dokonane na rynkach zagranicznych. Spłaty z zagranicznych portfeli wierzytelności w tym okresie po raz pierwszy w historii przekroczyły spłaty z rynku polskiego.

- Dostęp do kapitału nie stanowi dla nas ograniczenia w zakupie polskich i zagranicznych portfeli wierzytelności. Nowa umowa istotnie zwiększa potencjał KRUKa do kontynuacji dywersyfikacji geograficznej – Polska pozostanie bardzo ważnym rynkiem dla nas, choć jej udział w szybko rosnącym portfelu powinien naturalnie maleć w dłuższym terminie - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Grupa KRUK posiada miejsce na bilansie na dalszą ekspansję i zwiększanie poziomu inwestycji w portfele wierzytelności. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec 1 kwartału 2017 roku wyniósł 1,1x i utrzymuje się w okolicach najniższego poziomu w ostatnich latach. KRUK równolegle rozwija kilka źródeł finansowania, obejmujące kredyty bankowe i obligacje. Wartość dostępnych linii kredytowych na koniec I kwartału 2017 roku wynosiła 0,7 mld zł, a wartość obligacji pozostających do wykupu 1,2 mld zł.

Raport bieżący: https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-35-2017-zawarcie-umowy-konsorcjalnego-kredytu-rewolwingowego

Przewiń do góry