06/03/2018

KRUK planuje wypłatę dywidendy i jest gotowy konsolidować polski rynek wierzytelności

Grupa KRUK, jedna z największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie Centralnej, planuje wypłacić 94 mln złotych dywidendy, czyli 5 zł na akcję. To jedna trzecia wstępnego, szacunkowego* zysku netto osiągniętego w 2017 roku i najwyższa wypłata w historii spółki.

- Zakończyliśmy dobry rok i dzisiaj chcemy podzielić się zyskiem z naszymi inwestorami. Wierzę, że najlepsze spółki giełdowe powinny nie tylko dynamicznie rosnąć, ale również wypłacają dywidendę - powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Spółka już po raz czwarty z rzędu wypłacać będzie dywidendę osiągając jednocześnie kolejne rekordowe wyniki*. Co ważne, spółka jest obecnie jedną z najmniej zadłużonych spółek w sektorze zarządzania wierzytelnościami na świecie. 

- Bardzo poważnie traktujemy naszych inwestorów. Historia działalności KRUKa sięga 20 lat i dobrze wiemy, jak ważne jest ich zaufanie. Dlatego priorytetem jest dla nas zdrowy bilans, który pozwala dzielić się zyskiem i utrzymywać ambitne tempo wzrostu. Dzisiaj mamy najniższe wskaźniki zadłużenia spośród światowych spółek z naszej branży. Chcemy być przykładem na to, że topowe spółki zarządzania wierzytelnościami potrafią nie tylko prosić inwestorów o kapitał, ale także samemu go dostarczać - mówi  Piotr Krupa.

W ocenie zarządu spółki, wypłata dywidendy uwzględnia zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, w tym przejęcia innych spółek, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową.

- Polski rynek zarządzania wierzytelnościami jest już rynkiem dojrzałym. Podaż nowych portfeli jest stabilna, a ceny płacone za portfele są jedne z najwyższych w Europie. Naturalnym następstwem będzie postępująca konsolidacja rynku. Szczególnie przy spadających stopach zwrotu z nowych inwestycji i problemach z zadłużeniem naszych konkurentów, my jesteśmy dzisiaj gotowi na aktywną rolę KRUKa jako konsolidatora. Chcemy skutecznie realizować strategię dla naszych akcjonariuszy i dostarczać najlepsze rozwiązania dla naszych klientów – osób zadłużonych – powiedział Piotr Krupa.

* - Grupa KRUK 10 stycznia 2018 roku podała, że wstępny, szacunkowy wynik netto za 2017 rok wyniósł 300 mln złotych (raport bieżący: https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-2-2018-informacja-o-nakladach-oraz-wplatach-dotyczacych-portfeli-wierzytelnosci-oraz-wstepnym-szacunkowym-wyniku-finansowym-grupy-kruk-za-2017-rok). Ostateczny wynik może ulec zmianie, a KRUK przekaże informację w raporcie rocznym 19 marca 2018 roku.

Przewiń do góry