10/01/2018

Raport bieżący nr 2/2018: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2017 rok

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

IV kwartał 2017 roku

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

IV kw. 2017

IV kw. 2016

zmiana

6 409 mln zł

8 218 mln zł

- 22%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

IV kw. 2017

IV kw. 2016

zmiana

210 mln zł

347 mln zł

-40%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

IV kw. 2017

IV kw. 2016

zmiana

375 mln zł

291 mln zł

+29%

 

Rok 2017

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

2017 r.

2016 r.

zmiana

16 403 mln zł

16 609 mln zł

-1%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

2017 r.

2016 r.

zmiana

976 mln zł

1 283 mln zł

-24%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

2017 r.

2016 r.

zmiana

1 369 mln zł

992 mln zł

+38%

 

Jednocześnie w związku z powzięciem przez Zarząd Grupy KRUK w dniu 10 stycznia 2018 roku informacji o wstępnym, szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2017 rok, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.

Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za rok 2017 wynosi 300 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6% rok do roku.  

Wstępny szacunkowy zysk na akcję (EPS) Grupy KRUK za rok 2017 wynosi 16,00 zł, co oznacza wzrost o 13,6 %, rok do roku, czyli o 1,4 p.p. poniżej celu określonego w strategii na lata 2015-2019.

Spółka zastrzega, że wstępny szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie, w szczególności w związku z wysokością aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, która ma wpływ na skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK.

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za 2017 rok zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KRUK za rok 2017, którego publikacja została przewidziana na 4 marca 2018 roku.

Przewiń do góry