Spłaty od klientów Grupy KRUK na portfelach własnych wyniosły w 2020 roku 1,83 mld zł, o 3...