Zasiłek dla bezrobotnych – kiedy przysługuje i ile można otrzymać?

Zasiłek dla bezrobotnych – kiedy przysługuje i ile można otrzymać?

Zasiłek dla bezrobotnych jest wsparciem dla osób, które utraciły pracę. Pomaga finansowo przetrwać okres poszukiwania nowego zatrudnienia. Warto wiedzieć, kto może się o niego ubiegać i jakie kwoty wypłacane są w okresie bezrobocia.

 

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

 

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które straciły pracę, a następnie zarejestrowały się w urzędzie pracy i przedstawiły dokumenty wskazujące, że przynajmniej przez 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy wykonywały pracę i otrzymywały wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Do okresu uprawniającego do zasiłku wlicza się zatrudnienie z wynagrodzeniem nie mniejszym niż stawka minimalna, świadczenie usług na umowę zlecenie lub umowę agencyjną lub działalność gospodarczą, jeśli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.

 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i jak długo można go otrzymywać?

 

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje się w 3 wariantach w zależności od stażu pracy:

 

  • podstawowy 100% (w przypadku okresu uprawniającego do zasiłku wynoszącego od 5 do 20 lat),
  • podwyższony 120% (kiedy okres uprawniający do zasiłku wynosi ponad 20 lat),
  • obniżony 80% (kiedy okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat).

 

Wysokość zasiłku podlega waloryzacji 1 czerwca każdego roku, na podstawie cen towarów i usług za poprzedni rok. Od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku stawki te wynoszą:

 

  • podstawowa – 730,5 zł netto przez pierwsze 3 miesiące, 583,79 zł netto przez kolejne miesiące,
  • obniżona – 594,25 zł netto przez pierwsze 3 miesiące, 476,67 zł netto przez następne miesiące,
  • podwyższona – 867,83 zł netto przez pierwsze 3 miesiące, 691 zł netto przez kolejne miesiące obowiązywania prawa do zasiłku.

 

Prawo do zasiłku przysługuje za każdy dzień roboczy po upływie 7 dni od momentu zarejestrowania się w urzędzie pracy, na okres od 6 do 12 miesięcy. O tym, jak długo wypłacany jest zasiłek, decyduje stopa bezrobocia na danym terenie. Jeśli bezrobocie przekroczy 150% stopy, zasiłek pobiera się przez rok.

mężczyzna wypełnia wniosek o zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych – formalności

 

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy przede wszystkim zarejestrować się w urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania lub przebywania (jeśli osoba nie jest nigdzie zameldowana).

Dokumenty, które trzeba okazać urzędnikom podczas rejestracji to:

- dowód osobisty,
- świadectwa ukończenia szkoły,
- dyplomy i dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
- świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia.

Przedsiębiorcy powinni przygotować:

- zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zawieszeniu wpisu,
- zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

 

W zależności od indywidualnej sytuacji urzędnicy mogą poprosić też o okazanie innych dokumentów, np. potwierdzających odbycie służby wojskowej lub określających przeciwwskazania do pewnych rodzajów prac.

Osoby, które już kiedyś były zarejestrowane jako bezrobotne, muszą uzupełnić tylko posiadane przez urząd dane.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
19/09/2023
Subrogacja - co to znaczy
Słysząc termin subrogacja, możemy się zastanawiać, co to właściwie znaczy. Zachęcamy do zapoznania się z definicją tego...
Przewiń do góry