05/05/2023

Co to jest prokura?

Co to jest prokura?

Prokura to umocowanie osoby trzeciej do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu. Innymi słowy jest to to umowa o pełnomocnictwo, na mocy której upoważnienie do reprezentowania podmiotu może być udzielone jednej lub kilku osobom. Dowiedz się więcej na temat tego, co to jest prokura i jakie są jej rodzaje.

 

Prokura – definicja

Prokura to umocowanie, które może być udzielone zarówno osobie fizycznej, jak i prawnej. Otrzymanie prokury daje pełnomocnikowi szerokie uprawnienia do działania w imieniu przedsiębiorstwa, bez konieczności uzyskiwania zgody właściciela na każdą czynność.

 

Jakie mogą być rodzaje prokury?

Prokura może być udzielona w sposób ogólny lub ograniczony. Prokura ogólna oznacza, że osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa ma prawo do dokonywania wszelkich czynności prawnych, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prokura ograniczona oznacza, że pełnomocnik ma prawo do dokonywania określonych czynności, które zostały mu wyraźnie określone w umowie.

 

Co należy wiedzieć o udzieleniu prokury?

Udzielając prokury, przedsiębiorca musi dokładnie określić zakres uprawnień udzielanych pełnomocnikowi oraz okres, na jaki udziela mu prokury. W przypadku, gdy prokura jest udzielona na czas nieokreślony, przedsiębiorca może ją odwołać w każdym czasie.

Pełnomocnik, który otrzymał prokurę, jest zobowiązany do dokonywania czynności w najlepszym interesie przedsiębiorstwa i zgodnie z prawem. W przypadku, gdy pełnomocnik działa wbrew interesowi przedsiębiorstwa, ponosi on odpowiedzialność za swoje czyny.

Prokura jest jednym z narzędzi, które umożliwiają przedsiębiorcom efektywne zarządzanie swoim biznesem. Udzielając prokury, przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu działań strategicznych, a za codzienne zarządzanie odpowiada osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa.

 

Jakie są warunki formalno-prawne, by ustanowić prokurę?

W Polsce prokura regulowana jest przez Kodeks cywilny. Wymagane jest, aby umowa udzielająca prokury była sporządzona w formie pisemnej i zawierała dokładny zakres uprawnień udzielanych pełnomocnikowi. Umowa ta musi zostać złożona w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Prokura a windykacja

Związek między prokurą a windykacją polega na tym, że prokurent (osoba mająca prokurę) może podejmować działania w celu odzyskania długu lub dochodzenia należności, które są związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Jednak sama prokura nie upoważnia do przeprowadzania działań windykacyjnych jako takich, a jedynie do podejmowania działań mających na celu uzyskanie zwrotu należności w ramach prowadzonej działalności. Dlatego firmy zwykle zatrudniają firmy, które specjalizują się w procesie windykacji, aby skuteczniej odzyskać długi.

Reasumując:  Prokura to narzędzie umożliwiające przedsiębiorcom efektywne zarządzanie swoim biznesem. Udzielając prokury, przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu działań strategicznych, a za pozostałe kwestie odpowiada pełnomocnik.

 

PROPONOWANE ARTYKUŁY
28/07/2023
Co to są aktywa i pasywa
Czym są aktywa i pasywa? Czy te terminy zarezerwowane są wyłącznie dla przedsiębiorców? Podpowiadamy, jak...
Przewiń do góry