25/05/2023

Przedawnienie faktury - co to oznacza?

Przedawnienie faktury - co to oznacza?

Czym jest przedawnienie faktury? Czym różni się od faktury przeterminowanej? Czy te terminy faktycznie funkcjonują? Podpowiadamy, na co zwracać uwagę w kontekście przedawnienia i czy przedawniony dług rzeczywiście znika?

 

Przedawnienie faktury - czy to możliwe?

 

Wydawałoby się, że faktury to temat, który dotyczy większych przedsiębiorców. W praktyce wystawianie faktur to domena zarówno dużych, jak i średnich czy małych firm. Faktury wystawiają również freelancerzy. Niezależnie od charakteru działalności oraz rozmiarów organizacji faktury są obecne w życiu przedsiębiorców. Niestety dosyć często zdarzają się faktury, które nie zostają opłacone w terminie.

 

Czym jest przedawniona faktura? Tutaj nie mamy precyzyjnego pojęcia, które regulowałaby konkretna ustawa. Raczej używa się pojęcia przedawnionego roszczenia. Zakłada ono, że sam fakt zapłaty określonych środków poprzedza zawarcie np. umowy między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Na jej podstawie np. po wykonaniu usługi zostają wypłacone pieniądze. Dodatkowo zleceniobiorca może określić termin płatności na fakturze. Po upływie tego terminu może dochodzić swoich roszczeń.

 

Przeterminowana a przedawniona faktura. Na czym polega różnica?

 

Terminów: „przeterminowana” i „przedawniona” faktura nie powinniśmy mylić. Wiemy już, że pojęcie przedawnionej faktury uchodzi raczej za potoczne. Co jednak z przeterminowaną fakturą? Jak ją rozumieć?

 

Wspomnieliśmy już, że faktura wystawiona przez zleceniobiorcę posiada termin płatności. Może to być 14 dni, może być 21, a nawet 30 dni. Tutaj wiele zależy od tego, co ustalą strony. Jeśli z jakiegoś powodu zleceniodawca nie opłaci faktury w ustalonym umownie terminie, wtedy możemy mówić o przeterminowanym roszczeniu. Wówczas osoba bądź przedsiębiorstwo, które nie otrzymało zapłaty za usługę na czas, może dochodzić swoich roszczeń. Nie warto z tym zwlekać. Ponieważ w zależności od charakteru działalności oraz rodzaju wystawionej faktury mamy z góry określoną ilość czasu na wszczęcie postępowania. Po upływie danego okresu faktura może ulec przedawnieniu.

 

Kiedy następuje przedawnienie płatności faktury

 

Termin przedawnienia faktury, a właściwie roszczenia, zależy od charakteru działalności, za który pobierana jest opłata. Jakie są możliwe terminy przedawnienia? W przypadku sprzedaży, świadczenia usług czy umowy zlecenia przedawnienie faktury nastąpi po upływie 2 lat od momentu dostarczenia faktury do zleceniodawcy.

 

Umowy użyczenia, przewozu czy transportu bądź też umowy spedycji to zobowiązania, w przypadku których obowiązuje krótszy okres, w którym faktura ulega przedawnieniu. Wierzyciel ma w tym przypadku zaledwie rok na podjęcie stosownych działań.

 

Co z pozostałymi roszczeniami? Należy tutaj przypomnieć, że co do zasady, termin przedawnienia w świetle polskiego prawa wynosi 6 lat. Z kolei w przypadku roszczeń powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej okres, po którym przedawnia się dane roszczenie, wynosi 3 lata.

 

Należności z przedawnionej faktury - czy dadzą się odzyskać?

 

Przedawnienie płatności faktury nie oznacza przekreślenia szans na odzyskanie należności. Warto pamiętać, że dług, który uległ przedawnieniu, nie znika. Wierzyciel nadal może starać się o zwrot należności. A jeśli zdążył umieścić dane przedsiębiorcy np. w rejestrze dłużników, wówczas negatywne wpisy pozostają tam niezależnie od statusu przedawnienia.

 

Z dochodzeniem płatności przeterminowanych faktur nie warto czekać. Dzień po terminie zapłaty wierzyciel może przypomnieć zadłużonej osobie, że termin płatności minął i poprosić o możliwie szybkie uregulowanie należności. Warto podejmować rozmowy nie tylko z uwagi na perspektywę przedawnienia roszczenia, lecz także na fakt, że już kilka niezapłaconych faktur może odbić się na płynności finansowej danego przedsiębiorstwa.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry