Prawa dłużnika - do czego dłużnik ma prawo?

Prawa dłużnika - do czego dłużnik ma prawo?

Niespłacone długi to problem, ale nie powinien on skutkować całkowitym brakiem komfortu psychicznego. Dłużnik ma swoje prawa! Z tego względu komornik czy wierzyciel nie może robić tego, co mu się żywnie podoba. Poznaj prawa dłużnika.

 

Wierzyciel a dłużnik, czyli konflikt interesów
 

Dłużnik ma prawa, ale jednocześnie jest osobą, która nie wywiązała się z pewnej umowy – np. nie oddała pożyczonych środków , nie uregulowała na czas płatności z tytułu abonamentu itd. W związku z tym wierzyciel może podjąć działania, mające na celu odzyskanie należności. Na początku będą to metody polubowne, takie jak próby kontaktu czy wysyłanie przedsądowych wezwań do zapłaty. Następnie wierzyciel może przekazać sprawę do firmy windykacyjnej albo do komornika (po uzyskaniu sądowego tytułu wykonawczego).

Na każdym z tych etapów znajomość swoich praw jest bardzo ważna. W ten sposób chronisz się przed ewentualnymi nadużyciami ze strony wierzyciela czy komornika. Oczywiście nie musi do nich dojść. W większości przypadków prawa dłużnika są respektowane. Mimo tego warto wiedzieć, jakie masz prawa, a jakie obowiązki.

 

Podstawowe prawa dłużnika, czyli dłużnika ma prawo do...
 

Prawa dłużnika są następujące:

  • Prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat zadłużenia.
  • Prawo do prywatności (wierzyciel, firma windykacyjna czy komornik nie mogą przekazywać informacji na temat wierzytelności osobom trzecim).
  • Prawo do skorzystania z pomocy prawnika.
  • Prawo do przestrzegania terminów przez wierzyciela (nie można wymagać spłaty wcześniej niż wskazuje harmonogram).
  • Prawo do wszczęcia postępowania sądowego. Dłużnik może to zrobić, jeśli uważa, że wierzyciel działa na jego szkodę (np. chce go oszukać). Ma też możliwość złożenia skargi na działania komornika, gdy uzna je za przekroczenie uprawnień. Jednak o tym, czy doszło do takiej sytuacji, finalnie rozstrzygnie sąd.

Jak widać dłużnicy nie są pozbawieni ochrony, dlatego nie trzeba obawiać się kontaktu z wierzycielem. Jego celem jest odzyskanie należności - im szybciej dojdzie do porozumienia, tym szybciej masz szansę na spłatę długu.

 

Co robić, gdy prawa dłużnika nie są respektowane?
 

Czasem zdarza się tak, że wierzyciel nie respektuje praw dłużnika. To, co możesz zrobić, zależy od sytuacji. Jeśli wierzyciel wymaga od ciebie spłaty należności, ale nie udzieli ci szczegółowych informacji na jej temat, masz prawo do wystosowania żądania o ich udzielenie. Gdy ktoś wymaga od ciebie wcześniejszej zapłaty, nie masz obowiązku tego robić - musisz dotrzymać terminu, który jest określony w harmonogramie spłat. W przypadku wątpliwości co do działań drugiej strony możesz skorzystać z pomocy prawnika.

A co, jeśli to komornik nie uszanuje praw dłużnika? Jeśli - na przykład - pojawi się w miejscu pracy bez zapowiedzi? Wtedy można złożyć skargę na czynności komornika. Należy ją skierować sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik, ale za pośrednictwem tego komornika. Prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym muszą zostać uszanowane. 

Praw dłużnika musi przestrzegać także firma windykacyjna. Warto przy tym podkreślić, że profesjonalna windykacja dba zarówno o interesy wierzyciela, jak i dłużnika. To oznacza, że prawa każdej ze stron są respektowane. KRUK przestrzega kodeksu dobrych praktyk - nasi dłużnicy bardzo dobrze oceniają współpracę z call center oraz doradcami terenowymi. Jeśli jednak osoba zadłużona trafi na firmę windykacyjną, która nie uszanuje jej praw, dobrych obyczajów to istnieje możliwość złożenia reklamacji oraz zwrócenia się  o pomoc do UOKiK czy Rzecznika Finansowego.

 

Prawa dłużnika to jedno - są też obowiązki
 

Obowiązki komornika (oraz innych podmiotów zaangażowanych) wobec dłużnika to jedno. Osoby zadłużone także muszą wywiązać ze swoich obowiązków! A wśród nich znajdują się:

  • Spełnienie świadczenia wobec wierzyciela (jeśli to możliwe, dłużnik może być niewypłacalny).
  • Znoszenie egzekucji sądowej.
  • Udzielenie komornikowi informacji na temat posiadanego majątku, umożliwienie mu wykonywania obowiązków służbowych.
  • Stawienie się na wezwanie komornika.
  • Informowanie go o miejscu zamieszkania.

Zabronione jest ukrywanie, niszczenie i przekazywanie majątku innym osobom w celu zabezpieczenia go przed komornikiem. Obowiązek spłaty zobowiązania zniknie dopiero wówczas, gdy się z niego wywiążesz lub gdy zostaniesz uznany za osobę niewypłacalną. Nie licz na przedawnienie długu - w praktyce to się rzadko zdarza (łatwo jest przerwać bieg przedawnienia). Pamiętaj zatem do czego ma prawo dłużnik oraz staraj się spłacać zobowiązania na czas, aby nie musieć z nich korzystać w trudnych sytuacjach.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry