Pomoc dla zadłużonych - jak wybrnąć z długów?

Pomoc dla zadłużonych - jak wybrnąć z długów?

Choć świadomość finansowa Polaków rośnie, nadal wiele osób wpada w pułapkę pętli zadłużenia i traci kontrolę nad jego spłatą. Jakie są społeczne skutki takiej sytuacji, jak z niej wybrnąć i gdzie można liczyć na pomoc dla zadłużonych?

Na kogo wpływa zadłużenie?

Zaciągnięcie pożyczki i opóźnienie w jej spłacie nie jest tylko sprawą samego dłużnika – staje się to problemem również dla jego rodziny i oczywiście - wierzycieli. Z niespłaconego długu, choćby stosunkowo niewielkiego, wypływa często cała lawina konsekwencji, z której rzadko zdajemy sobie sprawę, kiedy decydujemy się na jego zaciągnięcie.

Badania wykazały, że stres wynikający z zadłużenia znacząco wpływa na relacje z bliskimi osobami. Dłużnik może częściej prowokować konflikty, a rodzina – martwić się jego sytuacją i jednocześnie obawiać, że konsekwencje długu dotkną ich samych.

Dłużnicy są też często bardziej ulegli wobec swoich pracodawców, ponieważ utrata zatrudnienia byłaby w ich sytuacji katastrofą. To może doprowadzić do przyjmowania na swoje barki większej liczby zadań, niż są w stanie wykonać, a w dalszej perspektywie – do przemęczenia, wypalenia i popełniania błędów.

Długi to również ważna kwestia społeczna – nie płacąc w terminie za usługi jakiejś firmy, zwłaszcza jeśli jest ona nieduża, możemy narazić ją na zachwianie stabilności finansowej. Problemy finansowe lub nierzetelność jednej osoby zamieniają się w ten sposób w kłopoty innych osób – przedsiębiorca, który utracił finansową stabilność, nie będzie w stanie opłacić na czas swoich własnych zobowiązań, utrudniając funkcjonowanie kolejnym podmiotom. Jedynym sposobem na przerwanie tego błędnego  łańcucha zależności jest jak najszybsze spłacenie zadłużenia.

Czego NIE WARTO robić będąc zadłużonym

Pośpiech i stres bywają złymi doradcami, dlatego mimo konieczności szybkiego reagowania na pojawienie się długów, warto zachować rozsądek, by nie narażać się na często popełniane w takiej sytuacji błędy.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest unikanie kontaktu z bankiem lub przedstawicielem firmy windykacyjnej. Nigdy nie sprawi to, że zrezygnują oni z dalszych prób porozumienia – raczej może narazić na dodatkowe koszty postępowania windykacyjnego lub spowodować, że sprawa trafi do sądu.

Jeśli problemem jest poczucie wstydu i niechęć do osobistego kontaktu z przedstawicielami firmy windykacyjnej, zawsze można spróbować innej formy komunikacji. KRUK umożliwia swoim klientom ustalenie nowego, wygodniejszego harmonogramu spłaty za pośrednictwem internetowej platformy e-kruk.pl:

Platforma ta pozwala też na bieżąco sprawdzać kwotę zadłużenia i odsetek, oraz spłacać je za pomocą szybkich przelewów. Rejestracja w niej zajmie tylko kilka chwil.

Odkładanie spłaty na później, kiedy nie mamy całej kwoty, nie jest najlepszym pomysłem. Lepiej jest wpłacić mniejszą sumę w terminie, niż przedłużać spłatę w nieskończoność.

Źle kończy się też większość przypadków zaciągania kolejnych pożyczek po to, by spłacić dotychczasowe długi. Aby skutecznie walczyć z długami, na pewno nie warto zwiększać ich sumy. Lepiej skupić się na pozyskiwaniu dodatkowych środków, które pomogą szybciej pozbyć się zadłużenia. W wyjątkowych przypadkach, kiedy nie jest to możliwe, można poszukać pomocy gdzie indziej.

Pomoc dla zadłużonych – gdzie jej szukać?

Pierwszą instytucją, do której warto zwrócić się po pomoc dla zadłużonych, jest ta, w której mamy dług. Wiele banków i firm pożyczkowych umożliwia zamianę rat na niższe, wydłużenie terminu zwrotu pożyczki, a nawet kilkumiesięczną przerwę w spłacie rat. Do negocjacji w tej sprawie warto przygotować wszystkie związane z długiem dokumenty, podliczyć swoje zobowiązania i ustalić aktualny poziom zadłużenia. Również w przypadkach, kiedy dług przejęła firma zarządzająca wierzytelnościami, można negocjować wysokość rat do poziomu, w którym ich spłata będzie realna.

W poważniejszych sytuacjach, po pomoc dla zadłużonych można udać się do organizacji takich jak Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, gdzie świadczone jest bezpłatne poradnictwo prawne i finansowe. Pracujący tam doradcy pomagają m.in. w stworzeniu planu wyjścia z długów. W kwestii sporów z instytucjami finansowymi wsparciem jest Rzecznik Finansowy, który świadczy poradnictwo, prowadzi postępowania polubowne i wspiera w postępowaniach sądowych.

Ostatecznym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, chociaż jest to możliwe tylko, jeśli do zadłużenia doszło na skutek niezawinionego działania lub rażącego niedbalstwa. Nie umarza ona zobowiązania, ale sprawia, że nie są już naliczane do niego odsetki, zatrzymana zostaje egzekucja komornicza, a wierzyciele nie mogą zgłosić sprawy do sądu. Dzieje się to kosztem spłaty długu za pomocą posiadanego majątku.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry