Masz problem ze spłatą poręczonego kredytu? Sprawdź swoje możliwości

Masz problem ze spłatą poręczonego kredytu? Sprawdź swoje możliwości

Formą zabezpieczenia może być hipoteka na nieruchomości, weksel lub poręczenie. Żyrowanie kredytu jest dogodne dla kredytobiorcy, bo zwiększa jego szanse na pożyczkę lub pozwala wziąć jej większą sumę, jednakże wiąże się z pewnym ryzykiem dla żyranta pożyczki. Co bowiem, gdy poręczony kredyt nie będzie spłacany? Kto odpowie za długi?

Poręczony kredyt – co to takiego?

                Co to znaczy podżyrować kredyt? Podżyrowanie kredytu oznacza zabezpieczenie jego spłaty przez osobę trzecią. Żyrant kredytu, inaczej zwany także poręczycielem, zobowiązuje się, że w razie, gdyby kredytobiorca zaprzestał spłaty, to on spełni roszczenie wobec banku. Oznacza to zatem, że poręczyciel kredytu odpowiada za spłatę długu w takim samym stopniu jak kredytobiorca. Dodatkowo, bank podczas udzielania takiego kredytu sprawdza zdolność i wiarygodność kredytową i kredytobiorcy i żyranta – dane dotyczące żyranta są tu ważniejsze, bo to on jest w razie problemów ze spłatą osobą odpowiedzialną za uregulowanie kredytu.

Przy kredycie z poręczeniem podpisywane są dwie umowy z bankiem – między kredytobiorcą a bankiem i między bankiem a żyrantem. W tej drugiej żyrant zobowiązuje się do uregulowania zobowiązania, w razie gdyby kredytobiorca tego nie zrobił. Poręczenie kredytu jest normowane przepisami Kodeksu cywilnego.

Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem w spłatach rat, to żyrant stanowi jedynie zabezpieczenie, pełni rolę asekuracyjną. Daje bankowi większą pewność na spłatę zobowiązania, bo jeśli kredytobiorca nie płaci, to bank może zwrócić się do żyranta lub żyrantów. Poręczyciel zaczyna pełnić większą rolę w sytuacji, gdy kredytobiorca ma kłopoty finansowe i przykładowo nie jest w stanie spłacić jednej czy dwóch rat. Żyrant musi wtedy uregulować należność – początkowo jedynie zaległe raty.

Jeśli kłopoty finansowe kredytobiorcy nie są przejściowe albo z premedytacją postanawia on nie spłacać kredytu, to niestety żyrant znajduje się w trudnym położeniu. Musi uregulować całość pozostałej do spłaty należności, jeśli nie chce ponieść konsekwencji niespłaconego zobowiązania.

Po spłacie zobowiązania żyrant ma oczywiście prawo domagać się zwrotu środków od kredytobiorcy – najpierw poprzez wezwania do zapłaty, a jeśli to nie poskutkuje, to drogą sądową. Żyrant nie powinien ograniczać swojej roli do bycia tylko zabezpieczeniem, ale warto by na bieżąco dowiadywał się, jak przebiega spłata kredytu i jaka jest sytuacja finansowa kredytobiorcy. Ma prawo do uzyskania wszelkich informacji dotyczących kredytu i jego spłacania – może zwrócić się o nie do banku i ten musi mu ich udzielić.

Kredyt z żyrantem

Dla kredytobiorcy podżyrowanego zobowiązania takie rozwiązanie ma sporo zalet. Jak już wspominaliśmy może on liczyć na większą kwotę kredytu lub pozytywną decyzję kredytową nawet z niezbyt dobrą zdolnością kredytową. To jednak nie wszystko. Gdy będzie miał problemy ze spłatą, nie dojdzie od razu do postępowania windykacyjnego, jak przy samodzielnie zaciągniętym kredycie bez żyranta. Poręczyciel występujący jako zabezpieczenie będzie najpierw zobligowany do spłacenia kredytu, więc bank zwróci się do niego, a nie od razu do windykacji i później komornika.

Zapisy w umowie

                Kredyt z poręczycielem to dość ryzykowna opcja dla żyranta – powinien on naprawdę dobrze znać kredytobiorcę i ufać mu, aby mieć przekonanie, że będzie on w stanie zapłacić raty. Poza zaufaniem warto jednak też zadbać o właściwe zapisy w umowie żyrowanego kredytu takie jak:

 • Odpowiedzialność za długi. Żyrant może brać odpowiedzialność za część kredytu albo jedynie za kwotę pożyczoną, bez odsetek i prowizji – w tej sytuacji będzie spłacał mniejszą ratę. W praktyce jednak trudno uzyskać taki zapis.
 • Okres żyrowania kredytu, czyli czas, w którym żyrant kredytu odpowiada za uregulowanie należności w razie niewywiązania się z tego obowiązku przez kredytobiorcę. Nie powinien być dłuższy niż  termin spłaty kredytu.
 • Zastrzeżenie, że bank najpierw wykorzystuje wszelkie opcje zaspokojenia roszczenia u kredytobiorcy, a dopiero potem wymaga tego od żyranta. Zatem najpierw np. zajmuje hipotekę nieruchomości kredytobiorcy czy szuka innych sposobów na wyegzekwowanie długu, a dopiero potem wymaga tego od żyranta kredytu.
 • Zapis o tym, że w razie pojawienia się problemów ze spłatą, bank od razu informuje żyranta, by ten mógł podjąć właściwe kroki przygotowujące go na ewentualność konieczności spłaty zobowiązania za kredytobiorcę.

Ponadto żyrant może się zabezpieczyć na czas trwania umowy kredytu z poleceniem poprzez:

 • Dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie – kredytobiorca przenosi prawa własności nieruchomości czy ruchomości na żyranta z zastrzeżeniem, że w razie niespłacenia zobowiązania poręczyciel przejmuje przedmiot na własność.
 • Wpisania hipoteki na własności dłużnika.
 • Podpisanie z kredytobiorcą weksla na poręczoną kwotę.

Czy można się wycofać z poręczenia kredytu?

                Co w sytuacji, gdy żyrant stwierdzi w trakcie trwania umowy kredytowej, że podjął złą decyzję i zechce się wycofać z podżyrowania kredytu? Niestety jest to niemal niemożliwe. Bank nie zgodzi się na wycofanie się żyranta, bo straci swoją dodatkową gwarancję na spłatę zobowiązania.

Wycofanie się jest możliwe, jeśli raty były spłacane do tej pory terminowo i zgodzi się na to zarówno kredytobiorca, jak i bank. Żyrant musi dojść do porozumienia z kredytobiorcą, następnie z bankiem w sprawie wycofania się z podżyrowania kredytu. Warto jednak mieć na uwadze, że w takiej sytuacji bank może zażądać innej formy zabezpieczenia pozostałej do spłaty kwoty – np. poprzez wpis na hipotece.

Zmiana żyranta kredytowego - czy jest możliwa?

Zmiana żyranta

                Gdy jeden żyrant chce się wycofać, zastąpić może go inny – na takie rozwiązanie bank chętniej przystanie niż na kompletne wypisanie żyrowania z umowy kredytu. Nowa osoba może pełnić także funkcję żyranta lub współkredytobiorcy. Współkredytobiorca ma trochę inne prawa i obowiązki niż żyrant, bo dzieli się on na bieżąco spłatą rat z kredytobiorcą podczas gdy żyrant przejmuje obowiązek uregulowania należności tylko w razie problemów ze spłatą.  Nowy żyrant lub współkredytobiorca musi oczywiście wykazać się właściwą zdolnością i wiarygodnością kredytową, by bank zgodził się na zmianę poręczyciela.

Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu?        

                Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu? Jedynie wtedy, gdy został on już w całości spłacony. W takiej sytuacji żyrant jest zwolniony z dalszej wszelkiej odpowiedzialności za zobowiązanie. Niestety w innych przypadkach umowa zawsze go wiąże.

Brak spłaty poręczonego kredytu – konsekwencje

                Jakie konsekwencje dla żyranta kredytu będzie miał brak uregulowania należności? Identyczne, jak gdyby sam nie spłacał własnego kredytu. Zatem:

 • Żyrant może zostać wpisany na listę dłużników w biurze informacji gospodarczej
 • Wpisanie na listę dłużników uniemożliwi żyrantowi np. wzięcie kredytu na siebie, zakupy ratalne, podpisanie umowy o abonament z firmami telekomunikacyjnymi etc.
 • Żyrant będzie miał złą historię kredytową w BIK, co spowoduje, że banki nie zechcą udzielić mu wsparcia finansowego
 • Wobec żyranta można podjąć postępowanie egzekucyjne, a w rezultacie mieć zajęte wynagrodzenie, zlicytowane nieruchomości etc.

Żyrant a zdolność kredytowa

                Czy żyrant może dostać kredyt? Kwestia tego, czy poręczyciel może wziąć kredyt, jest złożona. Nie ma z jednej strony żadnych przeciwskazań, aby żyrant wziął kredyt, jednakże warto mieć na uwadze, że poręczenie kredytu wpływa na zdolność kredytową. Informacja o tym, że dana osoba poręczyła kredyt, znajduje się w BIK i może zaważyć na zdolności kredytowej żyranta.
 

Jeśli dotyczy cię sytuacja, w której kredytobiorca nie spłaca kredytu, a jesteś jego żyrantem i nie masz możliwości uregulowania za niego należności, to możliwe, że taki dług trafił do naszej obsługi. Jeśli masz dług w KRUKu, możesz liczyć na ułatwienia ze strony KRUK S.A. w kwestii rozłożenia długu na raty. Zadzwoń na 71 8888 000 lub załóż konto na e-kruk.pl i samodzielnie dopasuj kwotę spłaty do swoich możliwości.                         

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry