Giełda długów – co zrobić, kiedy na nią trafisz?

Giełda długów – co zrobić, kiedy na nią trafisz?

Istnieje wiele sposobów na odzyskanie należnego zobowiązania, większość z nich wycelowana jest jednak bezpośrednio w dłużnika. Pewną nowością na rynku jest giełda długów, w której zobowiązanie może zwrócić wierzycielowi ktoś inny – osoba, która wykupi dług za niższą cenę.

 

Czym jest giełda wierzytelności i jak działa?

Hasła takie jak giełda długów czy giełda wierzytelności coraz bardziej utrwalają się w świadomości Polaków. Najprościej mówiąc, są to miejsca, w których można dokonać transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności. Firmy, dla których zatory płatnicze mogą okazać się przeszkodą dla funkcjonowania lub nawet spowodować zakończenie działalności, wystawiają pakiety długów na sprzedaż, by w ten sposób poprawić swoją płynność finansową. Natomiast firmy windykacyjne, na podstawie tytułu zadłużenia, prowadzą działania zmierzające do egzekucji wierzytelności. 

Giełda długów to również dobre miejsce, by sprawdzić, czy dana osoba lub firma nie jest zadłużona. Dane dłużników są bowiem podawane do publicznej wiadomości. Przepisy o ochronie danych osobowych nie mają zastosowania na giełdzie długów, ponieważ cel ich przetwarzania, czyli dochodzenie należnej zapłaty, jest usprawiedliwiony prawem. Wierzyciel, bez pytania o zgodę dłużnika, może ujawnić jego:

  • imię i nazwisko,
  • nazwę firmy, jeśli dłużnik jest osobą prawną,
  • miejsce zamieszkania (samą miejscowość, bez dokładnego adresu),
  • wysokość długu.

 

Jakie są skutki znalezienia się na giełdzie długów?

Długi wystawiane są na giełdach zarówno w celu odzyskania części należności od osoby, która zdecyduje się je kupić, jak i po to, by nakłonić dłużnika do ich spłaty. Często bowiem zdarza się, że osoby, które odkryją, że ich dane upubliczniono na giełdzie długów, pragną jak najszybciej usunąć taki wpis przez uregulowanie należnej kwoty. Motywacją do tego jest nie tylko wstyd – obecność na liście dłużników może utrudniać skorzystanie z wielu usług.

wpis na giełdzie długów

Giełda długów to łatwo dostępne źródło informacji dla przedsiębiorców (i nie tylko), którzy chcą sprawdzić wiarygodność swoich kontrahentów lub klientów. Odkrycie, że taka osoba zalega z zapłatą innemu podmiotowi, może sprawić, że nie zdecydują się z nią współpracować albo odmówią świadczenia na jej rzecz usług w obawie, że nie zostaną one na czas opłacone.

Głównym skutkiem umieszczenia długu na giełdzie jest możliwość jego wykupienia przez dowolny podmiot, który przejmie pełne prawa do windykacji. Może to zrobić drogą polubowną lub wystąpić na drogę sądową.

 

Co możesz zrobić, jeśli znajdziesz się na giełdzie wierzytelności?

Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z obecnością na giełdzie dłużników, najlepiej jest... zapobiegać pojawieniu się na niej. Warto negocjować warunki spłaty zadłużenia i nie unikać kontaktu z wierzycielem lub firmą, która zajmuje się windykacją długu.

Jeśli jednak doszło już do wystawienia długu na giełdzie lub jego sprzedaży, warto pomyśleć o podpisaniu ugody, w której znajdą się informacje o obecnej wysokości zobowiązania i nowych warunkach spłaty. Oficjalna umowa na piśmie może skłonić wierzyciela do usunięcia wpisu z giełdy długów.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry