Firmy windykacyjne – jak działają?

Firmy windykacyjne – jak działają?

Jesteś ciekawy, jak działają firmy windykacyjne? Z tego artykułu, na przykładzie firmy KRUK, dowiesz się, jak takie podmioty zarządzają wierzytelnościami, jaka jest podstawa prawna ich działalności oraz co to są zasady dobrych praktyk.
 

Podstawa prawna działalności firm windykacyjnych

Firmy windykacyjne to organizacje, które zajmują się odzyskiwaniem zadłużenia. Ich zadaniem jest doprowadzenie do ugody między wierzycielem a osobą zadłużoną. Firmy i instytucje, które borykają się z problemem niespłaconych należności, mają prawo zlecić obsługę długów innym podmiotom - w tym przypadku firmom windykacyjnym.

Firmy windykacyjne funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i muszą być wpisane do rejestru przedsiębiorstw. Na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa mogą odzyskiwać należności na rzecz wierzyciela lub w ramach umowy cesji wierzytelności jako wierzyciel we własnym imieniu. Co ważne, konsument nie musi wyrażać zgody na przeniesienie jego zadłużenia do obsługi przez zewnętrzną firmę – wystarczy, że zostanie powiadomiony o takiej zmianie (zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego).

Firmy windykacyjne mogą podejmować działania związane z odzyskaniem pieniędzy w sposób zgodny z prawem. Zasady takich działań reguluje kodeks cywilny (art. 5 k.c.). I tak na przykład pracownik takiej firmy może podjąć próbę nawiązania osobistego kontaktu z osobą zadłużoną, w tym również odwiedzić ją w miejscu jej zamieszkania. Nie może jednak uporczywie nękać, obrażać oraz nachodzić w domu lub pracy osoby zadłużonej. Nie ma też prawa wejść do jej mieszkania bez zgody czy zajmować jej mienia.
 

KRUK jako firma windykacyjna

Jedną z działających w Polsce firm windykacyjnych jest KRUK S.A. Wyróżnia się ona na tle innych firmę windykacyjnych przede wszystkim podejściem do swoich klientów – KRUK, dzięki swojemu polubownemu modelowi biznesowemu, pomaga swoim klientom w spłacie należności. Z osobami, które mają problemy finansowe, kontaktuje się listownie, telefonicznie lub bezpośrednio poprzez doradców terenowych. Firma indywidulanie podchodzi do każdej sprawy i pomaga klientom w znalezieniu wyjścia z zadłużenia, rozkładając jego zadłużenie na raty. Forma spłaty długu dostosowywana jest do możliwości każdego klienta. Aby złożyć wniosek o ustalenie nowego harmonogramu spłat, nie trzeba nawet wychodzić z domu – możliwe jest zrobienie tego za pośrednictwem platformy e-kruk.pl.

Platforma e-kruk.pl stworzona została po to, by klienci mieli szybki dostęp do wszystkich informacji o swoim zadłużeniu. Dzięki niej mogą regulować je w wygodny sposób, przez szybkie przelewy online, jednocześnie śledząc, ile jeszcze pozostało do spłaty.

Zachęcamy do rejestracji w e-kruk.pl:

Zarejestruj się na e-kruk.pl

Spółka podejmuje też liczne inicjatywy edukacyjne, dzięki którym poszerza świadomość finansową i wiedzę na tematy związane z zadłużeniem.

Długi nie biorą się znikąd. Skoro zdecydowaliśmy o zaciągnięciu kredytu czy pożyczki, podpisaniu umowy abonamentowej lub zakupie na raty, a później nie regulujemy ich na czas, musimy liczyć się z konsekwencjami tych decyzji. Warto jak najszybciej wziąć odpowiedzialność za swoje zadłużenie i zacząć działać. Jak? Podpowiadamy w tym artykule.

Zasady dobrych praktyk stosowane przez firmy windykacyjne

Dbając o zachowanie najwyższych standardów pracy, firmy windykacyjne zobowiązują się do przestrzegania kodeksów etycznych. Stosują się na przykład do „Zasad dobrych praktyk", które zostały opracowane dla zrzeszonych w "Związku Przedsiębiorstw Finansowych".

Te zasady to m.in. zbiór zasad komunikowania się z osobą zadłużoną przy szczególnym uwzględnieniu poszanowania jej praw. W dokumencie tym został określony na przykład sposób adresowania listów, prowadzenia rozmów telefonicznych i realizacji działań związanych z odzyskiwaniem należności w terenie. Ponadto, w kodeksie opisano zasady wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji, a także ochronę informacji i danych osobowych. Z punktu widzenia osób zadłużonych bardzo istotny jest również podrozdział informujący o tym, jakie praktyki są zakazane i niedozwolone.
 

Współpraca firm windykacyjnych z BIG

Jeśli polubowne odzyskanie pieniędzy nie przynosi efektów, firmy windykacyjne mają prawo do przekazania informacji o zadłużeniu do biura informacji gospodarczej, z którym współpracują. W ten sposób mogą aktywnie zmobilizować osobę zadłużoną do spłaty zaległych płatności. Zanim jednak firma zarządzająca wierzytelnościami dopisze do BIG informację o zadłużeniu, muszą łącznie zostać spełnione trzy warunki:

  • zadłużenie wynika z określonego stosunku prawnego, np. umowy, faktury itp.,  
  • łączna kwota zadłużenia w przypadku konsumenta to co najmniej 200 zł,  a w przypadku przedsiębiorstwa minimum 500 zł i od terminu zapłaty minęło przynajmniej 60 dni,
  • upłynął minimum miesiąc od wysłania przez wierzyciela do osoby zadłużonej wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o możliwości wpisania sprawy do konkretnego biura informacji gospodarczej (wezwanie to może być wysłane listem poleconym na wskazany adres korespondencyjny osoby zadłużonej lub przekazane mu do rąk własnych).

Jeśli jednak zadłużenie zostało potwierdzone sądownie tytułem wykonawczym,  firma może dopisać do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o długu już po upływie 14 dni od wysłania listem poleconym lub osobistego doręczania osobie zadłużonej wezwania do zapłaty z informacją o możliwości wpisu do konkretnego BIG. 

Zasady współpracy firm odzyskujących zadłużenie z biurami informacji gospodarczej określa ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
06/10/2023
Jak rozpoznać fałszywy banknot
Chociaż coraz chętniej płacimy kartą, wielu z nas wciąż ma do czynienia z gotówką. Może się jednak zdarzyć, że...
Przewiń do góry