Egzekucja długów od firmy - jak odzyskać pieniądze od firmy?

Egzekucja długów od firmy - jak odzyskać pieniądze od firmy?

Jeśli nie możesz odzyskać pieniędzy od firmy, to najprawdopodobniej jej sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Warto próbować rozwiązać problem polubownie, np. rozłożyć dług na raty. Jednak nie zawsze firma chce współpracować. Jak w takim przypadku odzyskać dług od firmy?

 

Jak odzyskać pieniądze od firmy?
 

Pierwszym krokiem jest próba polubownego rozwiązania sprawy. Jeśli wystawiasz firmie fakturę, która nie zostaje opłacona na czas, możesz wystosować wezwanie do zapłaty. To dokument, który można przygotować samodzielnie lub z pomocą firmy windykacyjnej. W wezwaniu do zapłaty powinny znaleźć się: dokładne określenie zobowiązania, nowy termin i sposób zapłaty oraz wskazanie konsekwencji w razie niedotrzymania nowego terminu.

Jeśli nie chcesz samodzielnie kontaktować się z dłużnikiem (np. nie masz na to czasu), możesz nawiązać współpracę z profesjonalną windykacją. Firmy windykacyjne, które na co dzień zajmują się odzyskiwaniem długów, posiadają wiedzę i doświadczenie, przekładające się na wysoką skuteczność prowadzonych działań.

Gdy wskazane powyżej metody nie doprowadzą do spłaty długu, ostatnim krokiem jest skierowanie sprawy do sądu. Po przedstawieniu dowodów sędzia wydaje wyrok z klauzulą wykonalności - ten dokument będzie dla ciebie podstawą do skierowania się do komornika. Na podstawie wyroku oraz wypełnionego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego komornik zacznie działać w celu odzyskania należności

 

Działalność gospodarcza a komornik – zasady egzekucji
 

Aby komornik mógł rozpocząć egzekucję od firmy, potrzebny jest tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności. Można go uzyskać w sądzie. Komornik zajmuje konta należące do firmy - jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, to majątek firmowy dłużnika traktowany jest tak samo, jak jego majątek osobisty. W związku z tym komornik może zająć także konta prywatne osoby prowadzącej taką działalność. Zastosowanie tu ma oczywiście kwota wolna od zajęcia, ponieważ zgodnie z prawem każdy dłużnik musi posiadać środki niezbędne do życia, a także inne ograniczenia rodzajowe wynikające z przepisów prawa.

Po zajęciu kont komornik wzywa przedsiębiorcę do wykazania majątku firmy oraz przeprowadza zajęcie należących do niej ruchomości i nieruchomości. Rzeczy te wystawiane są na publicznej licytacji, a uzyskane z nich środki służą do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

 

Jak odzyskać pieniądze od firmy, jeśli ta została zlikwidowana?
 

Część przedsiębiorców posiadających zadłużenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej może szukać rozwiązania problemu w zamknięciu działalności. Jednak w takim przypadku dług nadal istnieje. Znaczenie ma natomiast forma wykonywania działalności gospodarczej. Osoby prowadzące JDG odpowiadają swoim osobistym majątkiem, a zatem wezwanie do zapłaty jest wysyłane na adres osoby fizycznej, a nie na adres nieistniejącej już firmy.

Nieco inaczej funkcjonuje to w przypadku spółek z o.o.. Co do zasady nie można zlikwidować spółki, która nie rozliczyła się ze swoich zobowiązań. Jeśli spółka ogłosiła upadłość, odzyskanie należności staje się praktycznie niemożliwe. Warto jednak pamiętać o tym, że - według art. 299 Kodeksu spółek handlowych - w przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce z .o.o., członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

 

Jak chronić się przed interesami z nieuczciwą firmą?
 

Jeśli masz wątpliwości, czy dana firma będzie w stanie opłacić fakturę, to w pierwszej kolejności sprawdź ją w bazach dłużników. Istnieje duża szansa, że firma figurująca w takim rejestrze nie będzie w stanie zapłacić na czas za dostarczone usługi i towary. Ważne - ty także możesz wpisać nieuczciwego kontrahenta do bazy, jednak musisz wykazać spełnienie warunków do wpisu przewidzianych w przepisach prawa.

Ponadto dane na temat firmy możesz sprawdzić także w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby to zrobić, wystarczy, że podasz numer NIP lub REGON kontrahenta. Możesz też wpisać w wyszukiwarkę CEIDG imię i nazwisko osoby, którą chcesz zweryfikować. Z centralnej ewidencji dowiesz się m.in. jak długo firma jest na rynku, jaki ma charakter i przede wszystkim czy nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Fundusze inwestycyjne
Inwestowanie zwykle wiąże się z koniecznością posiadania znacznego kapitału. Jednak możliwe jest dokonywanie inwestycji...
Przewiń do góry