5 sposobów na ściąganie długów od osób prywatnych

5 sposobów na ściąganie długów od osób prywatnych

Jeśli od dłuższego czasu nie możesz odzyskać pieniędzy za usługi lub towar od swojego klienta, to zapewne zaczynasz wątpić, że skuteczne odzyskiwanie długów jest możliwe. Cóż - lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego zawsze sprawdzaj osoby, z którymi chcesz nawiązać współpracę albo którym chcesz pożyczyć pieniądze. Jeśli jednak  w trakcie współpracy okaże się, że klient nie jest rzetelnym płatnikiem, są na to pewne rozwiązania. Porady, jak odzyskać dług od osoby prywatnej przeczytasz poniżej.

 

Po pierwsze: spróbuj polubownych rozwiązań
 

Odzyskiwanie długu od osoby prywatnej warto rozpocząć od próby porozumienia. To oznacza kontakt z osobą, która zalega ci z zapłatą w celu wyjaśnienia sprawy (porozmawiania, dlaczego nie zapłaciła w terminie oraz kiedy możesz liczyć na spłatę). Do osoby zadłużonej możesz zadzwonić, wysłać maila lub spotkać się z nim osobiście. Wszystko zależy od tego, jakie masz możliwości. Przykładowo, mieszkając za granicą ciężko ci będzie osobiście skontaktować się z   osobą prywatną, która mieszka w Polsce.

Jeśli zadłużony ignoruje próby kontaktu z twojej strony lub deklaruje spłatę, ale jest przy tym niesłowny, możesz go poinformować o konsekwencji takich działań. Po pierwsze poinformuj o przygotowanym wezwaniu do zapłaty i w ślad za tym wyślij je. Zdarza się, że sama informacja o takiej wysyłce sprawia, że osoba zadłużona  zwraca pieniądze jeszcze nim odbierze wezwanie. 

 

Po drugie: przedsądowe wezwanie do zapłaty
 

Drugim krokiem podczas dochodzenia długów od osób prywatnych jest wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty. Taki dokument możesz napisać samodzielnie lub wypełnić jeden z gotowych wzorów dostępnych w Internecie. Przedsądowe wezwanie do zapłaty może też przygotować na twoje zlecenie firma windykacyjna (jeśli zlecisz jej obsługę wierzytelności, co może być kolejnym krokiem w skutecznym odzyskiwaniu długów).

 

Wezwanie do zapłaty musi zawierać:

 • Datę i miejsce wystawienia (w prawnym górnym rogu dokumentu).
 • Informacje na temat długu (jego wysokość).
 • Informacje na temat wierzyciela (imię i nazwisko, adres zameldowania, numer kontaktowy).
 • Określony nowy termin i sposób spłaty należności.
 • Informację o tym, jakie kroki zostaną podjęte, jeśli wezwanie pozostanie bez odpowiedzi.
 • Czytelny podpis wierzyciela.
   

W wezwaniu do zapłaty warto zawrzeć informację o tym, że osoba, która zalega nam z zapłatą, może zostać obciążona kosztami procesu w przypadku skierowania sprawy do sądu. Pamiętaj, aby dokument wysłać listem poleconym wraz z potwierdzeniem odbioru. Przepisy nie regulują liczby wysłanych wezwań do zapłaty. Natomiast wysyłanie kilku takich dokumentów nie jest opłacalne. Jeśli osoba dłużna ci pieniądze zignorowała cię dwa czy trzy razy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że czwarte wezwanie do zapłaty także pozostanie bez odpowiedzi.

 

Po trzecie: wsparcie ze strony profesjonalnego podmiotu
 

Twoje długi to twoja sprawa. Zwłaszcza, gdy nie możesz ich odzyskać. Są jednak instytucje, które mogą ci pomóc. Firmy windykacyjne zajmują się profesjonalną windykacją należności m.in. od osób prywatnych. Potocznie nazywa się je firmami ściągającymi długi. Na rzecz wierzycieli realizują obsługę wierzytelności na zlecenie. Pomagają klientom w kontakcie z osobą zadłużoną. Starają się dążyć do polubownego załatwienia sprawy. Gdy jest to niemożliwe, mogą pomóc swojemu klientowi w procesie egzekucyjnym (w zależności od zakresu świadczonych usług). 

 

Warto rozważyć odzyskiwanie długu od osoby prywatnej za pomocą firmy windykacyjnej:

 • gdy polubowne metody nie odniosły skutku,
 • gdy przedsądowe wezwania do zapłaty zostały zignorowane,
 • gdy sam nie masz czasu na dalszy kontakt z  osobą winną ci pieniądze.
   

Windykacja działa sprawnie. W wielu sytuacjach jest w stanie odzyskać dług dla wierzyciela.

 

Po czwarte: odzyskiwanie długu od osoby prywatnej na drodze sądowej
 

Na tym etapie skuteczne odzyskiwanie długów wiąże się z wejściem na drogę sądową, czyli złożeniem pozwu o zapłatę należności do sądu. Należy w nim zawrzeć:

 • opis sprawy,
 • dane wierzyciela,
 • swoje dane,
 • informację o tym, czy podjęte zostały próby polubownego rozwiązania sprawy.
   

Podczas przygotowywania pozwu warto skonsultować się z radcą prawnym. Ponadto pozew może wystosować także firma windykacyjna (na zlecenie wierzyciela). Jeśli w trakcie procesu sąd uzna istnienie  i zasadność roszczenia to zostanie wydany nakaz zapłaty.

Osoba zadłużona, która nie zastosuje się do nakazu w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania, powinna liczyć się z wszczęciem egzekucji komorniczej. Komornik podejmie działania, które mają na celu odzyskanie należności z majątku osoby zadłużonej. W pierwszej kolejności może zająć środki na kontach (w określonej przez prawo wysokości), a następnie zweryfikować wartość posiadanych ruchomości i nieruchomości. Po zajęciu komorniczym może dojść do licytacji, a środki z niej zostaną przekazane na zaspokojenie wierzyciela. 

 

I ostatnie: windykacja należności za pomocą sprzedaży długu
 

Skutecznym sposobem na odzyskanie długu jest jego sprzedaż na giełdzie wierzytelności. Aby to zrobić, trzeba zarejestrować się na odpowiedniej stronie podmiotu prowadzącego taką giełdę i podać informacje dotyczące długu oraz osoby zalegającej nam z zapłatą. Jeśli inna osoba prywatna lub firma windykacyjna zdecyduje się wykupić należność, częściowo odzyskasz pieniądze. Częściowo, ponieważ ceny ofert są zróżnicowane i zależą od kilku czynników (m.in. wartości i liczby długów). Niektórzy wierzyciele decydują się na to rozwiązanie, ponieważ korzystniejsze jest dla nich odzyskanie jakiejkolwiek sumy niż pozostanie z niczym.

Giełda wierzytelności to oszczędność czasu oraz nerwów - oficjalnie przestajesz być wierzycielem. Warto jednak pamiętać, że nie masz gwarancji na wykupienie wystawionego na sprzedaż długu. 

 

Jak ułatwić sobie odzyskiwanie długów od osób prywatnych?
 

Wiesz już, jak odzyskać dług od osoby prywatnej. Powyższe działania mogą mieć większą skuteczność, jeśli:

 • zawrzesz z osobą prywatną umowę dotyczącą usługi lub produktu na piśmie (będzie ona stanowić dowód podczas procesu sądowego),
 • jeśli jest to umowa dotycząca pożyczki, to ważny jest też przelew pożyczanej kwoty na konto tej osoby, a także podpisanie przez tę osobę potwierdzenia odbioru pieniędzy (to też może stanowić istotny dowód w przypadku braku zwrotu pożyczonych pieniędzy).
   

Możesz uniknąć sytuacji związanej z odzyskiwaniem należności od osób prywatnych, jeżeli przed nawiązaniem z nią współpracy, sprawdzisz jej rzetelność płatniczą w rejestrze dłużników prowadzonym chociażby przez jeden z BIG-ów. Warto też, abyś poprosił o raport zawierający informacje gospodarcze o sprawdzanej osobie ze wszystkich BIG-ów działających w Polsce. Każdy BIG bowiem prowadzi własną bazę danych. Nie jest to trudne, a zwiększa twoje bezpieczeństwo finansowe (jako wierzyciela).

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry