5 faktów o firmach windykacyjnych

5 faktów o firmach windykacyjnych

Przez wiele lat wokół firm windykacyjnych narosło wiele faktów i mitów, z których część sięga jeszcze lat 90. Co naprawdę może firma windykacyjna? Przeczytajcie nasz krótki artykuł, a poznacie 5 najważniejszych faktów o firmach windykacyjnych.

 

Fakt nr 1: Do firmy windykacyjnej może trafić nawet mały dług

Firmy windykacyjne działają albo w imieniu wierzyciela, albo na prawach wierzyciela - czyli przejmują dług na podstawie umowy cesji wierzytelności. Nie ma znaczenia, jak wysokie jest twoje zadłużenie. Zniecierpliwiony wierzyciel może oddać do firmy windykacyjnej nawet jedną niezapłaconą na czas fakturę, której kwota opiewa na kilkaset złotych. 

Z firmą windykacyjną da się dogadać - zresztą, to jest podstawa jej istnienia - natomiast warto uważać na to, aby przez małe długi nie zrobić sobie wielkich problemów. Wystarczy niska, nieuregulowana należność, a następnie unikanie kontaktu z wierzycielem i firmą windykacyjną, aby narobić sobie znacznie poważniejszych problemów.

 

Fakt nr 2: Firma windykacyjna może oddać sprawę do sądu i komornika

Gdy windykator wyczerpie już wszystkie środki, czyli:

 • polubowne prób kontaktu,
 • wysyłanie wezwań do zapłaty,
 • wpisanie dłużnika do rejestru dłużników BIG,

 

może oddać sprawę do sądu i komornika. Z kolei komornik ma prawo wszcząć egzekucję komorniczą, która będzie polegać na:

 • zajęciu rachunków bankowych dłużnika - znajdujących się na nich środków w zakresie dozwolonym prawnie,
 • wejściu do domu/mieszkania i zajęciu dozwolonych prawnie ruchomości należących do dłużnika,
 • licytacji komorniczej zajętych dóbr.

Z tego powodu nie należy ignorować prób kontaktu ze strony windykatora. Kosztami egzekucji komorniczej przeważnie objęty zostaje dłużnik, chociaż w KRUKu bywa tak, że to my bierzemy na siebie koszty windykacji.

 

Fakt nr 3: Firma windykacyjna może rozłożyć spłatę na raty

Zadaniem firmy windykacyjnej jest pomóc dłużnikowi spłacić swoje zobowiązania oraz pomóc wierzycielowi zaspokoić roszczenia. Rzadko jednak dłużnik ma tyle środków, aby na raz spłacić całe zaległe zobowiązanie. W końcu z jakiegoś powodu doszło do zadłużenia! Dlatego firma windykacyjna oferuje dłużnikom możliwość rozłożenia długu na raty. 

Jeśli już wcześniej był on rozplanowany, to można dokonać zmiany harmonogramu spłat. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. W pewnych przypadkach można po prostu odroczyć spłatę długu na określony czas (jeśli wierzyciel wyrazi na to zgodę). W KRUKu można rozłożyć dług na raty bez wychodzenia z domu. Wystarczy założyć konto na platformie i skorzystać z profesjonalnej pomocy windykatora.

 

Fakt nr 4: Firma windykacyjna musi przestrzegać prawa

Windykator nie może przekraczać swoich uprawnień. To oznacza, że nie ma prawa do:

 • nachodzenia dłużnika w miejscu pracy,
 • wchodzenia do mieszkania dłużnika bez jego zgody,
 • uporczywego nękania (podejmowania prób kontaktu kilkanaście razy dziennie),
 • zajmowania mienia dłużnika (to może tylko komornik),
 • grożenia dłużnikowi,
 • stosowania przymusu wobec dłużnika,
 • ukrywania przed dłużnikiem informacji na temat wysokości zadłużenia oraz wiedzy, z pełnomocnictwa którego wierzyciela działa.

Firmy windykacyjne funkcjonują muszą być wpisane do rejestru przedsiębiorstw. Na podstawie art 5 kc mają prawo do podejmowania zgodnych z prawem działań związanych z odzyskiwaniem pieniędzy. Nie są bezkarne. Jeśli windykator przekroczy swoje uprawnienia, musi za to odpowiedzieć. Musi również działać z poszanowaniem etyki. 

 

Fakt nr 5: Nieskuteczna windykacja komornicza nie oznacza, że dług zniknie

Windykator zastosował wszystkie dostępne metody windykacji polubownej, a następnie -po uzyskaniu tytułu wykonawczego - zgłosił sprawę do komornika. Komornik wszczął egzekucję, ale okazało się, że dłużnik jest niewypłacalny. Fizycznie nie ma z czego ściągnąć długu. W związku z tym komornik umarza lub zawiesza postępowanie egzekucyjne. Czy to wszystko oznacza, że dług znika?

Nie. Dług ciągle istnieje, a wierzyciele mają prawo do wznowienia sprawy.  Jeśli sprawa nie jest przedawniona, wierzyciel może skierować ponownie sprawę do komornika. Niewypłacalny dłużnik zostaje wpisany do rejestru dłużników i od tego momentu jakiekolwiek wzięcie pożyczki czy kredytu staje się praktycznie niemożliwe. 

Pamiętaj! Nawet zapomniana rata za sprzęt RTV może trafić do windykacji i narobić ci problemów. Wysoka skuteczność działań windykacyjnych jest efektem szerokich uprawnień. Choć jest to windykacja miękka, to firmy windykacyjne wiedzą, jak skutecznie wypełniać swoje obowiązki (i przestrzegać przy tym prawa). Lepiej się dogadać niż narażać się na dodatkowe koszty związane z długotrwałą windykacją, np. odsetki ustawowe albo opłaty doliczane za windykację (pod warunkiem, że są określone w umowie).

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry