Wielu przedsiębiorców ma problem z klientami lub kontrahentami, którzy nieterminowo regulują swoje należności. Wobec takich osób warto zastosować odsetki ustawowe za opóźnienie. W jaki sposób się je oblicza i w...