17/10/2016

Raport bieżący nr 98/2016: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii AB4

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2016 z dnia 5 października 2016 roku dotyczącego rejestracji obligacji serii AB4 KRUK S.A. („Spółka”) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Zarząd Spółki informuje, iż Zarząd  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW, Giełda) podjął w dniu 18 października 2016 roku Uchwałę nr 1077/2016  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB4 Spółki (Uchwała).
Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP Zarząd GPW postanowił:
1. wprowadzić z dniem 19 października 2016 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 350 000 obligacji na okaziciela serii AB4 Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000457”;
2. notować obligacje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRU0921”.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt  3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[...]

Przewiń do góry