09/10/2016

Raport bieżący nr 93/2016: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

W związku z realizacją strategii umacniania pozycji na rynku zakupów portfeli wierzytelności oraz przyjętą polityką informacyjną, KRUK S.A. (KRUK, Spółka) informuje, że wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (Grupa) w III kwartale 2016 roku wyniosła 205 mln zł i w porównaniu do III kwartału 2015 roku wzrosła o 189%. Wartość ww. nakładów uwzględnia 155 mln zł z tytułu transakcji dokonanej we współpracy z International Finance Corporation (podmiot Grupy Banku Światowego) z siedzibą w Waszyngtonie (IFC).
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w III kwartale 2016 roku wyniosła 2 mld zł. 

Wartość spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli w III kwartale 2016 roku wyniosła 255 mln zł i tym samym wzrosła o 24% w porównaniu do III kwartału 2015 roku.

Wartość nakładów inwestycyjnych na wierzytelności nabyte przez Grupę w okresie trzech kwartałów 2016 roku wyniosła łącznie 936 mln zł przy wartości nominalnej spraw wynoszącej 8,4 mld zł, co stanowi wzrost o 222% w porównaniu do trzech kwartałów 2015 roku. Wartość spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli w okresie trzech kwartałów 2016 roku wyniosła 701 mln zł, i tym samym wzrosła o 16% w porównaniu do trzech kwartałów 2015 roku.
 
Jednocześnie Spółka informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy KRUK osiągniętych w okresie trzech kwartałów 2016 roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym za trzeci kwartał 2016 roku, którego publikacja zaplanowana została na 1 listopada 2016 roku.

Przewiń do góry