30/12/2015

Raport bieżący nr 93/2015: Podsumowanie kosztów II Programu Emisji Obligacji Publicznych

W związku z zakończeniem w dniu 22 grudnia 2015 roku II Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z publicznym programem emisji obligacji, skierowanych do inwestorów indywidualnych ("Program").

 Łączne koszty Programu, w ramach którego zostały przeprowadzone dwie emisje obejmujące 133 599 obligacji Serii W1 oraz 300 000 obligacji Serii W2, wyniosły 899 000 zł. Kwota ta obejmuje: - koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 79 000 zł, - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty obligacji – 724 000 zł., - koszty promocji ofert obligacji – 96 000 zł. Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, o wartości nominalnej 100 zł., wyniósł 2,07 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu dotyczące przygotowania prospektu, ostatecznych warunków emisji oraz prowizji domu maklerskiego w wysokości 803 000 zł., zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji do daty wykupu. Pozostałe koszty, w tym związane z promocją ofert obligacji, obciążają bieżące koszty działalności Spółki.

 

Przewiń do góry