24/12/2013

Raport bieżący nr 91/2013: Rejestracja obligacji KRUK S.A. serii T1 w KDPW

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 1011/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku postanowił z dniem 30 grudnia 2013 roku przyjąć do depozytu papierów wartościowych 150.000 obligacji na okaziciela serii T1 spółki KRUK S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 46/2013 Zarządu Spółki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie ustalenia Programu Emisji Obligacji Publicznych oraz Uchwały Nr 55/2013 Zarządu Spółki z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie emisji Obligacji serii T1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji serii T1, oraz nadać im kod PLKRK0000317.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Przewiń do góry