21/12/2015

Raport bieżący nr 90/2015: Zawarcie umowy cesji wierzytelności z UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 roku spółka zależna od Emitenta, ItaCapital S.R.L z siedzibą w Mediolanie (ItaCapital) zawarła z UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. z siedzibą w Bergamo (Bank) umowę cesji wierzytelności (Umowa), której przedmiotem jest nabycie niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 82,3 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 21 grudnia 2015 roku 350 mln zł) za cenę 4,56 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 21 grudnia 2015 roku 19,4 mln zł)  (Cena). Informację o wygranym  przetargu na zakup ww. wierzytelności, Spółka przekazała raportem bieżącym nr 78/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. 

W zawartej Umowie przewidziany jest warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności wraz z zabezpieczeniami na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Wspomniany warunek został spełniony w dniu dzisiejszym. Zawarta Umowa nie przewiduje kar umownych, natomiast pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

Przewiń do góry