15/03/2019

Raport bieżący nr 9/2019: Podpisanie listu intencyjnego w zakresie głównych warunków transakcji nabycia spółki Wonga.pl

Zarząd KRUK S.A. ( Emitent) informuje, że w dniu 15 marca 2019 r. w wyniku negocjacji doszło do podpisania pomiędzy Emitentem a WONGA WORLDWIDE LIMITED (IN ADMINISTRATION) z siedzibą w Manchesterze (Sprzedający) listu intencyjnego (List Intencyjny). Przedmiotem Listu Intencyjnego jest ustalenie głównych warunków transakcji sprzedaży przez Sprzedającego 100% udziałów w spółce Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka). Spółka prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek konsumenckich. Zgodnie z Listem Intencyjnym, realizacja sprzedaży Udziałów uzależniona będzie od uzyskania zgody Prezesa UOKiK na przejęcie Spółki. O zawarciu umowy Emitent poinformuje niezwłocznie w kolejnym raporcie bieżącym.

Przewiń do góry