17/02/2017

Raport bieżący nr 9/2017: Uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii G Spółki

Zarząd Kruk S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 17 lutego 2017 r. otrzymał uchwałę nr 100/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 lutego 2017 r., zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 000 000 akcji serii G Spółki o wartości nominalnej 1 złoty każda, oraz oznaczyć je kodem PLKRK0000010, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki oznaczone kodem PLKRK0000010.
Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji serii G Spółki nastąpi z dniem zamknięcia kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLKRK0000499, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, o którym mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Szczegółowa podstawa prawna: §34 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Przewiń do góry