17/03/2014

Raport bieżący nr 9/2014: Przeniesienie działalności spółki zależnej do KRUK S.A. i podjęcie uchwały o jej rozwiązaniu

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z przeniesieniem w 2013 roku działalności pożyczkowej ze spółki Novum Finance sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Zależna) do spółki KRUK S.A., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej, w dniu 17 marca 2014 roku podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu. Przeniesienie działalności Spółki Zależnej do działalności Emitenta oraz otwarcie postępowania likwidacyjnego zostało dokonane w celu optymalizacji kosztowej i organizacyjnej. Na likwidatora został powołany Michał Zasępa.

Emitent, w ramach własnych struktur, zamierza kontynuować i rozwijać działalność polegającą na udzielaniu pożyczek konsumenckich byłym dłużnikom Grupy Kapitałowej KRUK, wykorzystując zasoby i dotychczasowe doświadczenie pracowników Spółki Zależnej.

Informację o przeniesieniu działalności pożyczkowej, Emitent przekazał m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2013 roku. 

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. 

Przewiń do góry