15/03/2012

Raport bieżący nr 9/2012: Zgoda Węgierskiej Komisji Nadzoru Finansowego (PSZÁF) na przejęcie przez KRUK S.A. węgierskiej spółki

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 marca 2012 r. powziął informację o uzyskaniu zgody Węgierskiej Komisji Nadzoru Finansowego (PSZÁF) na przejęcie węgierskiej spółki SH Money Ingatlanfinanszírozási és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (“SH Money”), która posiada licencje na nabywanie wierzytelności na Węgrzech. Spółka SH Money nie prowadziła działalności operacyjnej. O umowie zakupu tej spółki Emitent informował w raporcie okresowym za III kwartał 2011 r. Warunkiem zamknięcia transakcji było uzyskanie zgody Węgierskiej Komisji Nadzoru Finansowego.
Ekspansja zagraniczna jest jednym z głównych celów strategicznych Emitenta na lata 2011 – 2014, o których Emitent informował w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2011 r. Wskazano tam zamiar wejścia na rynek węgierski w okresie dwóch lat od daty Prospektu. Uzyskanie zgody PSZÁF  umożliwia realizację tego zamiaru.

Przewiń do góry