18/12/2015

Raport bieżący nr 89/2015: Zgoda Rady Nadzorczej KRUK S.A. w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej z Presco Investments Limited

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2015 z dnia 18 września 2015 roku, nr 62/2015 z dnia 22 października 2015 roku oraz nr 87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku, Zarząd Spółki KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 18 grudnia 2015 roku przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę zależną Emitenta, Secapital S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, 100% udziałów w spółce Presco Investments  S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, za cenę nie wyższą niż 220 mln zł (Umowa Inwestycyjna). Otrzymanie ww. zgody jest ostatnim warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy Inwestycyjnej.

 

Przewiń do góry