18/12/2013

Raport bieżący nr 88/2013: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 18 grudnia 2013 r.

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 18 grudnia 2013 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt  7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].  

Przewiń do góry