17/12/2015

Raport bieżący nr 87/2015: Zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad P.R.E.S.C.O. INVESTMENT I N

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2015 z dnia 18 września 2015 roku oraz nr 62/2015 z dnia 22 października 2015 roku, Zarząd Spółki KRUK S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez  KRUK TFI S.A. z siedzibą we Wrocławiu kontroli nad P.R.E.S.C.O. INVESTMENT I NS FIZ z siedzibą w Warszawie (Fundusz). 

Otrzymanie zgody na koncentrację jest kolejnym warunkiem koniecznym do realizacji Umowy Inwestycyjnej, dotyczącej nabycia 100% udziałów w spółce Presco Investments S.a r.l. (Spółka), a także prawa do dysponowania zakupionymi na rynku polskim portfelami wierzytelności, będącymi w posiadaniu Spółki oraz Funduszu, o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł.

 

Przewiń do góry